Overslaan en naar de inhoud gaan
antonie
Het NPRC-zoutschip ms Antonie. Foto NPRC
Monitoringsproef levert waardevolle data op voor duurzaamheidsboekhouding

CO2-uitstoot NPRC-vloot tot 28 procent lager dan gedacht

Monitoring van een deel van de NPRC-vloot geeft aan dat deze binnenvaartschepen tot ruim een kwart minder uitstoten dan eerder gedacht.

De Europese binnenvaartcoöperatie NPRC, bestaande uit 140 binnenvaartondernemers, heeft samen met de Topsector Logistiek en 15 leden uit verschillende scheepsklassen een proef uitgevoerd naar het inzichtelijk maken van uitstootgegevens van binnenvaartschepen. Uit het onderzoek blijkt dat de tot nu toe gehanteerde kengetallen niet representatief zijn voor de NPRC-vloot; de gemeten uitstoot is tot ‘maar liefst’ 28 procent lager.

ill
Het project biedt inzicht van uitstoot per transportsoort.

Margriet Geluk, Supply Chain Engineer bij NPRC, vertelt enthousiast over het project: “CO₂-monitoring speelt zich af op het snijvlak van duurzaamheid en digitalisering. Omdat dit speerpunten zijn binnen de NPRC-strategie gaan dit soort projecten ons aan het hart. De afgelopen jaren heeft de binnenvaart veelvuldig bewezen een reductie in CO₂-uitstoot te kunnen realiseren. De uitkomsten van de pilot bevestigen de goede milieuprestaties van de binnenvaart en geeft aanleiding tot een vervolgtraject met de Topsector.”

Complexe puzzel

De Topsector Logistiek is een van de negen topsectoren die door het kabinet en bedrijfsleven in het leven zijn geroepen. Zij heeft zich tot doel gesteld om goederenstromen duurzaam in te richten en de CO₂-uitstoot binnen ketens inzichtelijk te maken. De Topsector kijkt naar alle stappen in de keten, zoals opslag, overslag en last-mile logistiek. De pilot in de binnenvaart dekt slechts een klein gedeelte van de hele logistieke keten.

Er zijn natuurlijk vele factoren van invloed op het brandstofverbruik en de CO₂-uitstoot. Hier komt digitalisering om de hoek kijken. Door het combineren van diverse databronnen ontstaat een beter beeld. Binnen het project worden bijvoorbeeld gegevens over de stroomrichting meegenomen. Je kunt je voorstellen dat een sterkere stroming van invloed is op het brandstofverbruik.

Carbon footprint

Zo hoopt de Topsector te komen tot een betrouwbare en volledige benchmark binnen de sector. Herman Wagter, programmamanager Topsector Logistiek, legt uit: “Uiteindelijk is het doel dat je straks bij de aanschaf van een product in de supermarkt de hoeveelheid CO₂ kan terugvinden die uitgestoten is bij de productie en tijdens het transport. Wat is er vervoerd en hoeveel brandstof is daarbij verbruikt? In de berekening wordt op gestandaardiseerde en gecertificeerde manier de uitstoot van de brandstof toegewezen aan elk transport. Dat laat haarfijn zien hoe effectief de binnenvaart is en wat het effect van gedane investeringen is.”

Met de CO₂-monitoring in de binnenvaart ontstaat meer inzicht in de milieuprestaties van deze modaliteit. Het project geeft inzicht en vergemakkelijkt de verbijzondering van uitstoot per transport. Verladers vragen steeds vaker om inzicht in uitstootgegevens voor hun eigen CO₂-boekhouding. Door te kunnen benchmarken tussen verschillende binnenvaartschepen en operators kunnen snel verbeterpunten worden gedefinieerd en geïmplementeerd. Dat past binnen de ambitieuze CO₂-reductiedoelstellingen die binnen Europa zijn opgesteld (Fit for 55).

iBarge-app

Momenteel werkt NPRC aan een vervolgproject om de CO₂-gegevens nog nauwkeuriger te kunnen bepalen. “Juist door deze samenwerking met Topsector Logistiek hoopt NPRC bij te dragen aan de ontwikkeling van een standaard voor CO₂-monitoring in de binnenvaart. De gegevens worden onderdeel van iBarge, een app waarmee binnenvaartondernemers en bevrachters gemakkelijk informatie over transporten kunnen uitwisselen. Dit betekent dat alle stakeholders inzicht krijgen in de CO₂-uitstoot per transport. Met de deelname aan dit project steekt NPRC haar nek uit en ontwikkelen wij samen een standaard die een oplossing biedt voor de hele binnenvaartsector, van drogebulkschepen tot tankers,” besluit Margriet.

leaderboard