Overslaan en naar de inhoud gaan
rijn
CCR

CCR voorziet vaker laagwater op Rijn

Tegen de achtergrond van het extreme laagwater heeft de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) studies geanalyseerd naar perioden van laagwater in het Rijnstroomgebied uit het verleden, alsmede de scenario’s ten aanzien van de klimaatverandering. Het rapport over de aanpassing van de waterwegen en de Rijnvaart aan de mogelijke gevolgen van de klimaatverandering wordt hierdoor geactualiseerd en aangevuld met diverse nieuwe initiatieven ter bevordering van een duurzame binnenvaart, zo stelt de CCR.

De CCR zegt uit te gaan van de laatste wetenschappelijke inzichten, namelijk dat in het voorjaar de gemiddelde laagwaterafvoer minder zal worden, terwijl de gemiddelde laagwaterafvoer in het najaar zal toenemen. Citaat: “Alles bij elkaar genomen zal de toename van de afvoer in het najaar meer zijn dan de daling van de afvoer in de zomer, zodat voor het hele jaar kan worden uitgegaan van een toename van de gemiddelde laagwaterafvoer”.

Kaub

Uit de onderstaande grafiek blijkt bijvoorbeeld dat de vrachtprijzen bij laagwater sterk stijgen. Bij een dalend waterpeil kunnen de schepen minder lading meenemen, met als gevolg dat de vrachtprijzen stijgen. Dit hangt ook samen met de toeslag die berekend wordt bij laagwater. De peilschaal in Kaub aan de Middenijn levert volgens de CCR hiervoor de richtwaarde, omdat de vaaromstandigheden op de Middenrijn van doorslaggevend belang zijn voor het scheepsverkeer over de gehele Rijn.

staatje

leaderboard