Overslaan en naar de inhoud gaan
slurink
Archieffoto Slurink Amsterdam

Bunkerstations slaan alarm over eenzijdig verplicht bijmengen met biobrandstoffen

Brancheorganisatie NOVE van brandstofleveranciers aan de binnenvaart waarschuwt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in een brief op ‘mogelijk desastreuze gevolgen’ voor binnenvaartbunkerbunkeraars, als Nederland besluit eenzijdig een bijmengverplichting voor biobrandstoffen in te voeren, zonder dat de buurlanden dat ook doen.

Een bijmengverplichting zal volgens NOVE leiden tot een flinke verhoging van de bunkerprijzen, waardoor een aanzienlijk deel van de schepen zal besluiten in Duitsland of België te gaan bunkeren. NOVE-directeur Erik de Vries: “Wij zijn voorstander van vergroening van brandstoffen in de binnenvaart, maar vinden dat een dergelijke verplichting enkel dient te gebeuren in samenspraak en gelijktijdig op Europees niveau of tenminste met de CCR-lidstaten. En: “Wij zijn ons bewust van het feit dat er ook een officiële consultatieronde is gestart, waarin belanghebbenden hun reactie kunnen geven op de voorgenomen planen, maar wij hebben - gezien de enorme economische belangen - toch besloten op voorhand een brief te sturen.”

Uit deze brandbrief: “Veel binnenvaartschepen zullen vanwege het prijsverschil in het buitenland gaan bunkeren, waardoor minimaal 40 tot 60 procent van het bunkervolume uit Nederland zal weglekken. Dit heeft als desastreus gevolg dat Nederlandse bunkerstations financieel niet meer levensvatbaar zullen blijken. Daarnaast is het gevolg dat CO₂-doelstellingen uit de in 2019 ondertekende ‘Green Deal Binnenvaart’ niet zal worden gehaald. Naast een volume-weglekeffect resulteert een lager bunkervolume in een CO₂-weglekeffect, aangezien Duitsland en België hebben aangegeven nog niet voornemens te zijn om CO₂-reductiemaatregelen voor de binnenvaart te introduceren.”

Voorts: “Onze branche zit volop in de energietransitie en wij willen graag vergroenen. Realisme mag echter niet uit het oog verloren worden. In de binnenvaart is de concurrentie groot. Om te overleven, zal een binnenvaartschipper veelal de goedkoopste brandstof moeten bunkeren, waarbij een brandstof zonder fysieke bijmenging van biobrandstoffen vaak de voorkeur geniet. Als de verplichting niet geldt voor onze buurlanden, wordt de brandstof daar naar verhouding veel goedkoper. Per bunkering van circa 20 ton (20.000 liter) ‘verdient’ een schipper circa 1.600 euro om niet in Nederland diesel (met bio-bijmenging) maar in België of Duitsland puur fossiele diesel te bunkeren (met fors hogere ‘fossiele’ CO₂-uitstoot).”

Veiligheidsissue

Tot slot: “Daarnaast hebben de meeste scheepseigenaren nog weinig ervaring met invoering van brandstoffen met biomenging in de binnenvaart op grote schaal. De ontwikkeling van motoren en aanpassingen aan nieuwe typen brandstof geschiedt met een lagere frequentie dan in de vervoerssector op het land. Wij vermoeden dat aanpassingen meer zullen behelzen dan enkel het vervangen van een filter, zeker met hogere FAME-percentages in de brandstof. Dit is tevens een veiligheidsissue, omdat vergelijkbaar met de luchtvaart, een schip moet kunnen vertrouwen op zijn motor die naast de voortstuwing ook nodig is voor het manoeuvreren.”

leaderboard