Overslaan en naar de inhoud gaan
Geld voor haven Brussel
De ondertekening van het beheercontract. Foto Port of Brussel

Brusselse regering pompt 93,5 miljoen in hoofdstedelijke haven

De haven van Brussel en de Brusselse gewestregering hebben donderdag 14 januari een nieuw beheerscontract gesloten voor de periode 2021-2025. Het is het vijfde beheerscontract van de haven van Brussel sedert haar oprichting als vennootschap, dat voorziet in een financiering van de havenactiviteiten voor een bedrag van 93,5 miljoen euro over de hele duur van het contract. 

 

JAN SCHILS


De voorzitter van het havenbestuur, Yassine Akki toonde zich zeer tevreden over de steun van de gewestelijke regering van Brussel: “Met deze ongeziene financiële verbintenis onderstreept de gewestregering het belang dat zij aan de havenontwikkeling hecht.”

Voor de binnenvaart is belangrijk dat het beheerscontract het goederenvervoer over de waterweg verzekert. Dit gebeurt door verschillende projecten die erop gericht zijn om de modal shift van de weg naar de waterweg te bevorderen. Het beheerscontract voorziet onder meer in de voortzetting van het onderhoud van de haveninstallaties (kanaal, beweegbare bruggen en sluizen) voor een bedrag van 15 miljoen euro en in investeringen in het kanaal en de kunstwerken voor een bedrag van bijna 15 miljoen euro. Daarvan gaat 9,5 miljoen euro naar de bouw en versterking van de nieuwe kademuren. Deze werkzaamheden zijn erop gericht nieuwe bedrijven aan te trekken en zo het transport over de waterweg uit te breiden. 
Het beheerscontract voorziet verder in de uitbreiding van het havendomein met 40 hectare.

De Brusselse gewestregering verbindt zich ertoe om vier grootschalige projecten voor stedelijke integratie uit te voeren in het havengebied. Het gaat om onder meer de aanleg van een groot park op de volledige linkeroever van het Bécodok en van extra sportinfrastructuur.

leaderboard