Overslaan en naar de inhoud gaan
haven deventer
Ries van Wendel de Joode

Brede steun schadevergoeding Deventer schippers

 

Ondernemersorganisaties evofenedex, TLN , Koninklijke BLN-Schuttevaer, ASV en CBRB pleiten er in een gezamenlijke verklaring voor om de gedupeerde schippers in de wegens laagwater afgesloten haven van Deventer per direct schadeloos te stellen.

De organisaties roepen de overheid op om de Handleiding Nadeelcompensatie bij infrastructurele maatregelen meteen toe te passen; in het bijzonder het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de gemeente Deventer. De handleiding, opgesteld op initiatief van de ministers Ollongren (Binnenlandse Zaken) en Dekker (Rechtsbescherming), is vorige maand naar de Tweede Kamer gestuurd.

De vijf ondernemersorganisaties stellen voorop dat het vaststellen van nadeelcompensatie bij infrastructurele maatregelen complex is. TLN was een van de medeopstellers van de handleiding. TLN-voorzitter Arthur van Dijk: “De afgelopen jaren was er veel onduidelijk rondom deze vorm van compensatie en hebben veel bedrijven, zonder succes, aanspraak gemaakt op nadeelcompensatie. Dat is zonde van alle tijd, administratieve lasten en procedurele kosten die daarmee gemoeid waren. Dat kon beter. Overheden en bedrijfsleven hebben met deze handleiding een heldere en duidelijke procedure uitgewerkt. Nu is het wel zaak dat dit ook gelijk in de praktijk wordt toegepast”.

Ruimhartig

Schippersbond De ASV stelt: “De handleiding is een goed uitgangspunt voor de compensatie van de schippers die opgesloten liggen in de haven van Deventer, waarbij wij van mening zijn dat deze schippers ruimhartig dienen te worden gecompenseerd”.

Volgens jurisprudentie van de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State mogen bij ernstige calamiteiten door bestuursorganen geen vaste omzetdrempels worden gehanteerd om voor compensatie in aanmerking te komen. Dit betekent in de praktijk dat ook kleinere schadebedragen in aanmerking komen voor nadeelcompensatie. Dit is van belang voor benadeelde mkb-bedrijven voor wie de drempel in het recente verleden vaak te hoog lag.

 

leaderboard