Overslaan en naar de inhoud gaan
bunk
Bunkeren. Archieffoto Varo Energy
ASV en verzekeraar EOC trekken samen ten strijde tegen nieuwe regelgeving

Brandbrief over verplicht bijmengen met biobrandstof

Schippersbond ASV (Algemeene Schippers Vereeniging) en scheepsverzekeraar EOC hebben een gezamenlijke brandbrief gestuurd aan staatssecretaris Van Veldhoven-Van der Meer over het volgend jaar verplicht bijmengen met biobrandstoffen. “De binnenvaart wordt hierdoor verplicht met brandstof te varen die niet alleen vervuilender is dan de huidige, maar bovendien zal zorgen voor (levens-)gevaarlijke situaties.”

Met name schippers zouden de dupe dreigen te worden, omdat de kwaliteit niet gegarandeerd wordt en voor hen dus volkomen ondoorzichtig is met welk - potentieel schadelijk - goedje hun schip wordt gebunkerd. Dat zou motorstoringen in de hand werken. Uit de brief: “De richtlijn schrijft niet voor hoe lidstaten aan de doelstellingen moeten voldoen. In dit verband is het onbegrijpelijk dat Nederland ook aan de binnenvaart een bijmengverplichting oplegt, in afwijking van de buurlanden, met alle negatieve gevolgen van dien.”

FAME is volgens de briefschrijvers de goedkoopste oplossing om fossiele diesel aan te lengen tot biodiesel en zal daarom in de praktijk het vaakst worden toegepast. FAME is biodiesel gemaakt van gebruikte plantaardige oliën en dierlijke vetten (Used Cooking Oil). Met name het gebruik van dit alternatieve dieseldeel baart om diverse redenen grote zorgen. Het is minder zuinig en extra vervuilend. Uit de brief: "FAME is een sluipmoordenaar, aangezien het tot (vroegtijdige) verstopping van filters leidt met schade en, in het ergste geval, stilvallende motoren tot gevolg. Bij ASV zijn verschillende voorbeelden bekend. Dit zijn reële risico's. Verzekeraars geven voor dit type schade géén dekking.”

Weerstand

En: “Niet voor de eerste keer worden de verantwoordelijkheid en bijbehorende extra onderhoudskosten geheel en al bij de binnenvaart neergelegd, een sector die al jarenlang wordt geacht tegen ongekend smalle marges te werken. In de toelichting op het ontwerpbesluit wordt gesproken van een explosieve kostenstijging tussen 46 en 127 miljoen in 2030. (…) De weerstand tegen de bijmengverplichting is massief te noemen. Het is nog niet te laat om tot bezinning te komen, en om aanvullend onderzoek te doen naar de financiële effecten en de (motor)technische risico's alsmede om het overleg te zoeken met onze buurlanden.”

leaderboard