Overslaan en naar de inhoud gaan

Bouw tweede sluiskolk Eefde definitief gegund aan Lock to Twente

Rijkswaterstaat gunt de bouw van een tweede sluis bij Eefde definitief aan aannemerscombinatie Lock to Twente (L2T), een samenwerking tussen TBI-ondernemingen Mobilis en Croonwolter&dros. L2T wordt verantwoordelijk voor de voorfinanciering, het ontwerp, de bouw en 27 jaar onderhoud van de nieuwe sluis. L2T begint eind 2017 met voorbereidende werkzaamheden. Naar verwachting start de daadwerkelijke bouw van de tweede kolk in 2018. Medio 2020 varen de eerste schepen door de nieuwe sluis.

Een tweede sluiskolk bij Eefde verkort de wachttijden voor schepen en maakt deze belangrijke toegang tot Twente minder kwetsbaar bij onderhoud en calamiteiten. De nieuwe kolk is geschikt voor klasse Va-schepen, het grootste type schip dat na de verruiming van de Twentekanalen wordt toegestaan.
Het komende half jaar werkt L2T het ontwerp en het uitvoeringsplan verder uit. Rijkswaterstaat en L2T informeren omwonenden en andere betrokkenen in de zomer van 2017 over de planning en hinder van de werkzaamheden.

leaderboard