Overslaan en naar de inhoud gaan
groep
Groepsfoto met alle ondertekenaars van de maritieme Green Deal, rondom minister Van Nieuwenhuizen - links van het bord.

‘Green Deal Binnenvaart is het begin van intensievere samenwerking’

Diverse maritieme partijen waaronder de brancheorganisaties Koninklijke BLN-Schuttevaer en het CBRB hebben dinsdag 11 juni met VVD-minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) een formele Green Deal Binnenvaart gesloten. Ook de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB) heeft getekend. In deze ‘deal’ zijn tientallen concrete acties opgenomen om de uitstoot van schadelijke stoffen door binnenvaart en zeevaart fors terug te dringen.

BLN-Schuttevaer meldt daarover: “Uiteindelijk is de Green Deal vooral een intentieverklaring geworden. We gaan met de vergroening aan de gang en sturen gaandeweg bij. De Green Deal is voor ons ook het platform om de plannen samen met verladers en overheid verder uit te werken. Het ondertekenen is daarmee niet de afsluiting van de onderhandelingen, maar veel meer het begin van een intensievere samenwerking”. En het CBRB: “De Green Deal is de eerste grote stap richting een groene binnenvaart”.

Duurzaamheidslabel

Een van de afspraken is dat er een duurzaamheidslabel komt voor binnenvaartschepen. Schippers kunnen daarmee in de toekomst bijvoorbeeld korting krijgen op de havengelden en het label gebruiken voor de financiering voor hun schip. Minister Van Nieuwenhuizen stelt 15 miljoen euro beschikbaar voor de binnenvaartsector om innovaties te stimuleren. De subsidieregeling zal onder meer worden ingezet voor de aanschaf van schone motoren.

team
Het 'binnenvaartteam' van de Green Deal, bestaande uit BLN, CBRB en NVB. Vlnr: Robert Kasteel, Peter Schaberg, Paul Goris, Dominic Schrijer en Eric Janse de Jonge. Foto’s CBRB

 

Andere onderdelen van de Green Deal betreffen de reductie van CO₂ met 35-50 procent tot 2035. Dit zal met name worden bereikt door het bijmengen van duurzame biobrandstof. Een klimaatneutrale en emissievrije binnenvaart staat voor 2050 op het programma. Dat dient te worden bereikt door inzet van schonere motoren, nieuwe technieken en het aanpassen van bestaande motoren. Tevens is er een gelijkwaardigheid van motoren en acceptatie van nabehandelde motoren bedongen die voldoen aan de eisen voor een schone motor. Tevens volgt de afschaffing van regionale milieueisen, zoals de CCR2-verordening in Rotterdam.

Bezwaarpunten

Lang niet iedereen uit de maritieme sector is aan boord gesprongen van de Green Deal. Zo weigert schippersbond ASV te tekenen. De Algemeene Schippers Vereeniging stelt dat de spoedig in te voeren verzwaarde CCR-eisen aan met name oude, kleine vrachtschepen een koude sanering veroorzaken. Als gevolg daarvan zouden de kleine waterwegen nog minder worden bevaren.

In een uitgegeven verklaring worden er vijf belangrijke bezwaarpunten genoemd: het voorgestelde verduurzamingsfonds zou schippers geheel moeten vrijwaren; vrijstelling van de CCR-eisen voor de kleine beroepsvaart; het van bovenaf op te leggen vergroeningslabel wordt bepalend voor mogelijkheden van financiering en alternatieve aandrijfsystemen en energiedragers zouden niet prematuur gepromoot mogen worden.

En tot slot: de opstelling van de ASV is dat financiering van aankopen en onderhoud van schepen en/of de exploitatie ervan niet afhankelijk mogen worden gemaakt van een duurzaamheidsplan of vergroeningsbeoordeling.

leaderboard