Overslaan en naar de inhoud gaan
sluis
De altijd drukke Oranjesluizen vormen de scheiding tussen het Binnen- en Buiten-IJ. Foto Rijkswaterstaat

BLN mist 'broodnodige investeringen' in natte infrastructuur

Koninklijke BLN-Schuttevaer juicht de aandacht voor het klimaat in de nieuwe rijksbegroting toe, maar onderstreept het belang van koers houden conform de afspraken in de Green Deal binnenvaart. Daarnaast valt in de Miljoenennota vooral het gebrek op aan budget voor onderhoud en vervanging van de natte infrastructuur.

“Eerder gingen wij onder meer op nationale radio en tv op de barricade voor extra geld naar aanleiding van een rapport van de Algemene Rekenkamer over de erbarmelijke staat van onderhoud van de Nederlandse infrastructuur. Organisaties als TLN, Bouwend Nederland en de Waterbouwers deden een zelfde appel. Desondanks staan de genoemde voornemens in de gepresenteerde miljoenennota in schril contrast tot de daadwerkelijke maatregelen die nodig zijn om Nederland in beweging te houden”, aldus een uitgegeven verklaring.

BLN-Schuttevaer pleit in dit kader voor een ‘scherper vizier op de rol van de binnenvaart’ in het terugdringen van de CO₂-uitstoot in het transport. Opnieuw uit de verklaring: “Nu ligt de focus in de begroting vooral op elektrisch rijden en investeringen in zonne- en windparken. De binnenvaartsector heeft zich in de Green Deal binnenvaart geconformeerd aan de belofte de uitstoot van CO₂ in 2030 fors te reduceren, door bijmenging met veilige en betaalbare biobrandstof en door nieuwe schone schepen op waterstof en baterijtechniek in de vaart te nemen. Tel daar de gewenste modal shift bij op en de binnenvaart kan gegarandeerd een substantiële bijdrage leveren aan de gewenste verduurzaming.”

Opgeplust

"Uit de begroting die werd gepresenteerd, blijkt dat het onderhoudsbudget voor de zichtjaren 2022 en 2023 weliswaar wat wordt opgeplust om de acute problemen het hoofd te bieden, maar dat is ontoereikend. Bovendien worden de jaren erna hoogst onzeker omdat lange termijn beslissingen worden doorgeschoven naar het volgende kabinet. De binnenvaart ondervindt bijna dagelijks hinder van de slechte staat van onderhoud. Onder andere op de Maascorridor, Brabantse kanalen en bij de Oranjesluizen lopen problemen geregeld hoog op. De grote vertragingen, vanwege extra wachttijd of - erger nog - omvaren, hebben een negatieve weerslag op de betrouwbaarheid van de binnenvaart en staan daarmee de gewenste modal shift in de weg.”

oranje
De Oranjesluizen van bovenaf gezien. Archieffoto Wikipedia

Bij Bergambacht worden nieuwe rijksligplaatsen gerealiseerd. Dit om het tekort aan ligplaatsen op de vaarweg tussen Rotterdam en Amsterdam aan te pakken en de modal shift van weg naar water te versterken, maar dat gaat BLN lang niet ver genoeg: “De Nederlandse binnenvaart, met de grootste en de modernste binnenvaartvloot van Europa, kan een flinke bijdrage leveren aan de uitdagingen waar Nederland voor staat op het gebied van mobiliteit en CO₂-reductie. De regering doet er daarom verstandig aan om vervoer over water te blijven stimuleren om de grote maatschappelijke voordelen optimaal te benutten.” 

leaderboard