Overslaan en naar de inhoud gaan
staatje
Staatje ING Economisch Bureau

Binnenvaart veert in 2019 op van uitzonderlijk ‘laag’

 

De scheepvaart groeit in 2019 naar verwachting met drie procent iets sneller dan andere sectoren, door ruimer vaarwater voor de binnenvaart. Dit meldt het ING Economisch Bureau, dat landelijk een groei van twee procent voorziet.

Het langdurige laagwater in 2018 heeft een stempel gezet op de sectorresultaten van het bijna voorbije jaar. Duurzaamheid en klimaat beïnvloeden de scheepvaartmarkt in 2019, door minder kolenvervoer en nieuwe IMO-regels voor brandstoffen in de zeevaart. Die branche laat naar verwachting in lijn met de wereldhandel een matige groei zien.

Nagenoeg alle sectoren groeien, maar dat gaat veelal een lagere versnelling dan dit jaar. Vooral de krapte op de arbeidsmarkt zet een rem op een verder toenemende productie, maar dat gaat voor werkenden wel gepaard met een hogere loonstijging.

Minder volume

Het volume in de Nederlandse scheepvaart liep in 2018 met 1,5 procent terug, vooral door langdurig laag water in de binnenvaart, maar ook de zeevaart presteerde minder. Mogelijk spelen het licht lagere aantal zeeschepen onder Nederlands beheer en met minder activiteiten in de offshore een rol. De overslag in de Hamburg- Le Havre havens nam in 2018 naar verwachting wel zo’n 2 procent toe en ook de wereldhandel groeide. Prijstechnisch ging het in vergelijking met 2017 wat beter door het laag watereffect en betere balans in de zeevaart.

Handelsprotectionisme kan het potentieel voor de scheepvaart in 2019 nog behoorlijk verstoren, maar er wordt wel groei verwacht. Ook blijft de relevante Europese economie nog met zo’n 1,5 procent groeien. Het containervervoer blijft eveneens een groeimarkt. In 2017 steeg de overslag in de vijftien grootste Europese containerhavens gemiddeld met 4 procent en ook in 2018 en 2019 zal hier de meeste groei te zien zijn. Daarentegen is het kolenvervoer in Europa een ‘duidelijke krimpmarkt’, aldus ING.

Uitzonderlijk jaar

De binnenvaart heeft een uitzonderlijk jaar achter de rug. Waar er begin 2018 nog stremmingen waren vanwege hoogwater bij bruggen in Duitsland, werd de tweede helft van het jaar gedomineerd door extreem laag water. De beladingsgraad voor vervoer op de Rijn kwam daarbij in periodes niet verder dan 25 tot 50 procent en sommige schepen waren niet overal inzetbaar. Ondanks groeiend binnenlands vervoer zakte het vervoerde volume daarmee weg, terwijl de omzet door de schaarste naar verwachting 10 procent hoger uitkomt. (TEKST GAAT VERDER ONDER DE ILLUSTRATIE)

 

STAATJE

    

 

 

De verwachtingen voor de vervoersvraag in de binnenvaart voor 2019 zijn redelijk; een inhaalvraag kan hieraan nog een zetje geven. Driekwart van de binnenvaartomzet komt van over de grens, met Duitsland als dominante factor. De Duitse economie laat in 2019 een stabiele groei-indicatie zien en opdrachtgevers uit industrie en bouw blijven groeien, maar wel in een lager tempo.

Groeimotor

Het binnenland is de groeimotor voor de binnenvaart, zo stellen de ING-economen. Het uitgebreide netwerk van ‘inland terminals’ biedt mede gezien oplopende filedruk kansen voor efficiënter vervoer van containers over deze ‘blue road’. Congestie in de zeehavens en grote vertragingen hebben dit recent onder druk gezet, maar hier komen oplossingen voor. Bundeling van lading zoals binnen de West-Brabantcorridor is hier een voorbeeld van.

Binnen de scheepvaart blijkt de binnenvaart het meest klimaatgevoelig. Niet alleen moeten schepen in 2019 schoner gaan varen en loopt de ladingstroom kolen (circa 10 procent van het totaal) hard terug; extremen in waterstanden op de rivieren zullen in de toekomst vaker voorkomen en zetten de betrouwbaarheid onder druk, aldus ING. Grote verladers als Thyssen-Krupp in Duisburg (staal) en BASF in Gelsenkirchen (chemie) kijken naar alternatieven, zoals het spoor.  

 

 

leaderboard