Overslaan en naar de inhoud gaan
podium
foto: De deelnemende partijen samen met de minister op het podium. Foto Green Capital

Binnenvaart sluit akkoord voor minder broeikasgas

Een deel van de binnenvaartsector heeft vandaag samen met minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) de Declaration of Nijmegen ondertekend. Hiermee verklaart de branche de komende jaren alles uit de kast te halen om sneller te vergroenen. Doel is concurrerend te blijven met het weg- en spoorvervoer, en 20 procent minder CO₂-uitstoot in 2030.

“De binnenvaart heeft een fikse voorsprong als je haar CO₂-uitstoot vergelijkt met die van vrachtwagens en treinen. Om deze voorsprong te behouden moeten binnenvaartschepen omschakelen naar nog schonere motoren en brandstoffen”, betoogde minister Van Nieuwenhuizen. “Een schip gaat veertig jaar mee, een vrachtwagen wordt na zes of zeven jaar al vervangen door een nieuwe. De sector heeft dus geen tijd te verliezen om de omslag naar nieuwe schonere technologie te maken. De Declaration of Nijmegen is daarvoor een mooi startpunt”.

In de Declaration of Nijmegen, een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in nauwe samenwerking met European Green Capital Nijmegen, spreken overheden, havens, logistieke bedrijven en verladers af dat zij versneld het scheepsvervoer verduurzamen. Op dit moment stoot de binnenvaart jaarlijks zo’n 2,1 megaton CO₂ uit, in 2030 moet dat teruggebracht zijn tot maximaal 1,7 megaton. Dat is een besparing van 20 procent, wat gelijkstaat aan de uitstoot van bijna 50.000 huishoudens. Deze doelstelling wordt ook in het nog te sluiten Klimaat- en Energieakkoord opgenomen. In 2050 moet de binnenvaartsector zelfs helemaal klimaatneutraal zijn.

Driestappenplan

De Declaration legt vast dat de deelnemende partijen werken volgens een driestappenplan: via haalbaarheidsonderzoek en demonstraties naar praktijkpilots, en als stap drie de opschaling. Tot eind 2020 vindt de grensoverschrijdende verkenning plaats naar duurzame binnenvaartoplossingen. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar emissies, maar ook naar de aandrijflijn en alternatieve en hernieuwbare brandstoffen. Uit de voorgestelde oplossingen gaat de sector een aantal commercieel haalbare ideeën uitwerken in publiek-private pilots. Succesvolle pilots zullen op grote schaal worden ingezet. Afhankelijk van de gekozen oplossing kan de datum van opschaling eerder of later zijn.

 

leaderboard