Overslaan en naar de inhoud gaan
kaartje
Kaartje van Goudse Poort, aan de Gouwe bij Gouda.

Binnenvaart-overslagpunt Midden-Holland het best haalbaar op terrein Goudse Poort

Al enkele jaren speelt binnen Midden-Holland de discussie over het mogelijk maken van een containeroverslagpunt in de regio. Nut, noodzaak en haalbaarheid zijn in eerdere studies echter niet in beschouwing genomen. Daarom heeft de regio aan onderzoeksbureau Panteia opdracht gegeven om die bijkomende aspecten van een containeroverslagpunt voor de binnenvaart inzichtelijk te maken.

Panteia heeft daartoe gebruik gemaakt van geijkte methoden: een maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA) conform OEI-richtlijnen, alsmede een integraal afwegingskader waarmee noodzaak vastgesteld kan worden. Daar bij is onder meer gekeken naar een ruimtelijke inpassing en ruimtelijke effecten van een containeroverslagpunt. Ook zijn geluidsproductie bij een terminal (tot 126 dB(A) en verkeerseffecten meegenomen.

Locaties

Uiteindelijk zijn na screening vijf locaties bij Gouda in detail bekeken: Kortenoord, Sluiseiland, de loswal van de firma Bos & zn., Kromme Gouwe en Goudse Poort. Een nieuwe terminal op Goudse Poort (Gouwe) kan de meeste lading van de weg naar de binnenvaart verplaatsen: 45.000 teu. Het onderzoek laat verder zien dat een containeroverslagpunt in Midden-Holland uitsluitend haalbaar is op de locaties Goudse Poort en Kromme Gouwe. Op andere locaties zijn er ‘significante’ ruimtelijke bezwaren ten aanzien van geluidsoverlast.

Door aan te sluiten bij de volumes van het Alpherium (circa 120.000 teu van en naar Rotterdam per jaar) kan genoeg volume bij elkaar gebracht worden voor een hoogfrequente afvaart op elk van de diepzeeterminals in Rotterdam. Wel moeten overheden in totaal 5,2 miljoen euro bijdragen voor een containerterminal. Met een Europese CEF-subsidie zou dit bedrag teruggebracht kunnen worden tot 2,5 miljoen euro. Bovendien kunnen via haven- en kadegelden een deel van de investeringen (tot wel 3,5 miljoen euro) worden terugverdiend.

leaderboard