Overslaan en naar de inhoud gaan
Tussen de vlaggen een van de vele beveiligingscamera's op het haventerrein. Foto Port of Moerdijk
Enkele van de vele beveiligingscamera's op het haventerrein. Foto Port of Moerdijk

Beveiligingscamera's haven Moerdijk gekoppeld aan landelijk politienetwerk

Politie en het havenbedrijf van Moerdijk zijn een pilot gestart waarbij het cameratoezicht op het haven- en industrieterrein is aangesloten op het landelijke politie ANPR-netwerk. ANPR is de automatische kentekenplaatherkenning en moet de beveiliging op het haven- en industrieterrein verbeteren. De partijen gaan hiervoor een overeenkomst aan voor de duur van een jaar. De proef blijkt vorige maand al te zijn begonnen.

Overheidspartners en publiek-private partijen slaan steeds vaker de handen ineen om criminaliteit op haventerreinen het hoofd te bieden. Deze pilot maakt onderdeel uit van een totaalaanpak voor integere en weerbare zeehavens. Bekend is dat criminelen graag gebruikmaken van de goede infrastructuur in de West-Brabantse zeehavens. Het ondermijnende effect van de georganiseerde criminaliteit is groot en reikt tot ver buiten de (regio)grenzen.

Tim Steffens, manager Veiligheid en tevens Havenmeester bij het havenbedrijf: “Met deze koppeling stellen we de politie beter in staat om haar werk te doen. Het is een mooie stap in de verdere professionalisering van de beveiliging op het terrein, waar ook de Stichting Beveiliging Moerdijk zich hard voor heeft gemaakt.” Na een jaar wordt de pilot geëvalueerd en een eventueel vervolg vormgegeven.

Roosendaal

Fred van Gisteren, operationeel expert/ wijkagent Politie Zeeland-West Brabant, team Water Moerdijk: “Door informatie uit de ANPR kunnen wij samen met de publieke en private partners adequaat inspelen op dreigingen en incidenten.” Voor de opvolging van de meldingen - de zogenoemde ANPR-hits - wordt nauw samengewerkt met het basisteam Roosendaal.

leaderboard

SPECIAL

Visserij