Overslaan en naar de inhoud gaan
Overslag Amsterdam
De Amsterdamse haven. Archieffoto

Besluit nieuwe oeververbinding over het IJ vier jaar uitgesteld

De gemeente Amsterdam heeft het besluit over de nieuwe oeververbinding over het IJ vier jaar uitgesteld: van 2025 naar 2029. Ondernemersorganisatie evofenedex vindt dit goed nieuws voor de handels- en productiebedrijven en de toekomstbestendigheid van de Amsterdamse haven en haar achterlandverbindingen.

evofenedex heeft zich altijd duidelijk uitgesproken tegen elke belemmering voor de binnenvaart op het IJ. Het Amsterdamse IJ is vooral een hoofdvaarweg en van economisch belang voor de haven. Het uitstel geeft ruimte om nogmaals goed over de oeververbindingen na te denken en moet wat evofenedex betreft leiden tot de aanleg van een tunnel.

Het uitstel komt omdat de gemeente een onafhankelijke commissie heeft ingesteld om advies te geven over de oeververbindingen. De stad wil graag een brug, maar volgens de gebruikers van het IJ komt daarbij de veiligheid op het water in het geding. De voortgangsrapportage van de commissie benadrukt dat de gemeente moet zorgen dat er voldoende pontveren inzetbaar zijn. Tot nu toe zouden de pontveren de verwachte drukte nog tot 2027 aankunnen.

leaderboard