Overslaan en naar de inhoud gaan
Zeventig miljoen euro aan Belgische staatssteun voor modal shift.

Belgische staatssteun voor modal shift

De Europese Commissie heeft woensdag 24 oktober een bedrag van 70 miljoen euro aan Belgische staatssteun goedgekeurd om de verschuiving van het goederenvervoer van de weg naar het spoor en de binnenvaart aan te moedigen. 

JAN SCHILS

Het steunregime met een looptijd tot einde oktober 2023 is in dit geval bedoeld voor spoorwegexploitanten en terminals voor binnenschepen die goederen van en naar Vlaamse zeehavens vervoeren. De steun wordt meer concreet uitgekeerd onder de vorm van een subsidie (per trein of per container), die de extra kosten moet dekken die spoorwegondernemingen en terminals voor binnenvaartschepen moeten maken om de te vervoeren goederen efficiënt te bundelen. Deze bundeling van goederen zal het spoor en de binnenvaart tijdsefficiënter, goedkoper en dus aantrekkelijker en concurrerender maken voor verladers dan het goederenvervoer over de weg. 

De Commissie was van oordeel dat de maatregel noodzakelijk is om verladers de juiste stimulansen te geven om te kiezen voor minder vervuilende vervoerswijzen (per spoor of over de binnenwateren) en tegelijkertijd de congestie op de weg te verminderen. De maatregel zal dus zowel het milieu als de mobiliteit ten goede komen. Op basis daarvan is de Commissie van oordeel dat de steunmaatregel conform de Europese concurrentieregels is krachtens artikel 93 van het Europees Verdrag. Meer informatie zal beschikbaar zijn op de mededingingswebsite van de Commissie in het openbaar register van mededingingszaken.

leaderboard