Overslaan en naar de inhoud gaan
Belevingsmonitor Binnenvaart.

Belevingsmonitor Binnenvaart: Geef uw mening!

Deze zomer kunnen schippers een sms en/of email verwachten van I&O Research met een uitnodiging om deel te nemen aan de Belevingsmonitor Binnenvaart. In opdracht van Rijkswaterstaat en provincies voert I&O Research een onderzoek uit naar de tevredenheid van binnenvaartschippers over de vaarwegen in Nederland.

In dit onderzoek zullen verschillende onderwerpen aan bod komen, zoals kwaliteit en veiligheid van de vaarwegen, maar ook werkzaamheden en (verkeers)informatie. Het onderzoek bestaat uit een online vragenlijst, die zowel via de computer als via de smartphone ingevuld kan worden. De resultaten worden onder andere gebruikt als input voor beleidsadviezen en verbeteracties.

 

leaderboard