Overslaan en naar de inhoud gaan
Opleidingsschip Themis II
Rolf Heinrich

Behoud van opleidingsschip Themis II loopt gevaar

Het behoud van het opleidingsschip Themis II, dat van groot belang is voor de Scheepvaartschool Cenflumarin in Antwerpen, loopt door financiële problemen ernstig gevaar. Dat komt omdat het Gemeenschapsonderwijs en de Vlaamse overheidsdienst DAB Vloot elkaar de bal blijven toespelen. Een en ander blijkt uit het antwoord van de Vlaamse minister van openbare werken en mobiliteit, Ben Weyts, op een vraag van het Vlaamse parlementslid Bert Maertens van de Vlaamse nationalisten (N-VA).

 

JAN SCHILS

 

De kostprijs om de 52 jaar oude Themis II om te bouwen tot opleidingsschip bedroeg destijds 3,6 miljoen euro. Daarvan werd 85 procent betaald door DAB Vloot en de rest door het Gemeenschapsonderwijs. De DAB Vloot droeg het schip voor dertig jaar over aan de Scheepvaartschool Cenflumarin, op voorwaarde dat het Gemeenschapsonderwijs verder alle kosten zou dragen.

 

Wettelijke eisen

Binnenkort verloopt het vaarcertificaat en als er dan nog geen oplossing is voor de financiële problemen, kan het ook niet meer voor opleidingsactiviteiten worden ingezet. De Themis II beantwoordt niet meer aan de wettelijke eisen die de overheid stelt. Alleen al om ervoor te zorgen dat het schip voldoet aan de eisen voor de elektriciteit aan boord, is 225.000 euro nodig. In principe moet het Gemeenschapsonderwijs deze kosten dragen maar dat ligt dwars. In scheepvaartkringen doet het bericht de ronde dat het Gemeenschapsonderwijs helemaal af wil van het opleidingsschip omdat het te oud is.

 

Geen akkoord

Volgens Vlaams parlementslid Annick De Ridder heeft DAB Vloot begin van dit jaar een aantal concessies gedaan. Zo zouden de kosten voor de werken aan de elektriciteit en andere aanpassingen gelijk worden verdeeld over de DAB Vloot en het Gemeenschapsonderwijs, waarbij het deel van de DAB Vloot beschouwd zou worden als een prefinanciering, waarvan de terugbetaling zou worden opgenomen in een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Ook was de DAB Vloot bereid een aantal diensten aan de Themis II te leveren. Ondanks deze toegevingen kon er met het Gemeenschapsonderwijs geen akkoord worden bereikt.

 

Schade

Intussen blijkt de situatie van de Themis II nog wat moeilijker te zijn geworden. Maertens: “Niet alleen moeten de noodzakelijke aanpassingen tegen september zijn uitgevoerd, enkele weken geleden liep de Themis II ook nog eens ernstige schade op door een aanvaring met een kaaimuur”.

 

Financiële middelen ontbreken

Dat het Gemeenschapsonderwijs ondanks de concessies van DAB Vloot het been blijft stijf houden, heeft mogelijk te maken met het feit dat de Vlaamse regering eind vorig jaar nog bekendmaakte met de exploitatie van de Themis II te willen stoppen omdat de noodzakelijke financiële middelen daartoe ontbreken. Dat leidde toen tot een boze reactie van onder andere voorzitter Pascal Roland van de schippersorganisatie Ons Recht. Die vond het onaanvaardbaar dat de exploitatie van het opleidingsschip zou worden stopgezet. Volgens Roland mag de binnenvaart dat niet aanvaarden.

 

Beter discreet

In een reactie op het nieuws rond de Themis II verklaarde directeur Roel Buisseret van de Scheepvaartschool dat er nog altijd verder wordt onderhandeld tussen de betrokken partijen, namelijk de Vlaamse regering en het Gemeenschapsonderwijs. Buisseret: “Ik weet niet waarom de parlementaire vraag gesteld werd. Misschien om de zaak een nieuwe impuls te geven? Zelf vind ik het niet fijn dat het dossier op deze manier openbaar wordt gemaakt. Men werkt beter discreet verder zonder de pers erbij te betrekken. Wat ik in verschillende Vlaamse media verklaard heb, is door de journalisten correct weergegeven. Er wordt nog verder onderhandeld, maar er is nog geen volledig akkoord. Wij hebben behoefte aan een opleidingsschip dat goed onderhouden wordt en dat technisch up to date blijft. Maar de school beschikt over onvoldoende middelen om dit zelf allemaal te kunnen financieren. Er gebeuren momenteel vele nuttige investeringen in de Vlaamse waterwegen. Ik pleit er daarom voor om ook in de binnenvaartopleiding extra te investeren".

 

 

leaderboard