Overslaan en naar de inhoud gaan
sluiss
De bruggen, Voorhaven en sluis in de Afsluitdijk bij Den Oever.
Direct extra personeel en cameratoezicht op zeven objecten

Sluizen en bruggen Afsluitdijk al jaren onbetrouwbaar

De vernieuwde bediening van zeven sluizen en beweegbare bruggen in de Afsluitdijk bij zowel Kornwerderzand als Den Oever is onbetrouwbaar. Dat meldt minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) in een brief aan de Tweede Kamer.

“In 2016 is de bedienings- en besturingsinstallatie van deze objecten op beide complexen vervangen. Daarna rezen er vermoedens dat deze installatie niet goed functioneerde en kwamen er ook twijfels of de installatie voldeed aan de daaraan gestelde eisen, waaronder de machinerichtlijn”, schrijft de minister in haar brief van 31 januari.

Rijkswaterstaat heeft in 2018 een onderzoek naar de bedieningsinstallaties laten uitvoeren, Daaruit is ‘een groot aantal gebreken’ op het gebied van software en technische componenten gebleken, met als conclusie dat de veiligheidsfuncties in de machine niet goed geborgd zijn ‘en dus onbetrouwbaar zijn’.

Dit houdt in dat de brug- en sluismeesters er niet op kunnen vertrouwen dat de machines (software- en technische onderdelen) datgene uitvoeren waar zij opdracht toe geven. Uit de brief: “Hierdoor kunnen onveilige situaties ontstaan: de bedienmonitor geeft bijvoorbeeld aan dat de brug nog een stuk open staat, terwijl in werkelijkheid het camerabeeld laat zien dat de brug gesloten is. Door alert ingrijpen heeft dit niet tot gevaarlijke situaties geleid”.

Extra personeel

Op basis van de bevindingen heeft Rijkswaterstaat acute maatregelen getroffen, zodat de objecten alsnog veilig bediend kunnen worden, zoals het inzetten van extra brug- en sluismeesters en technische waarnemers op de objecten. Ook is de mate van visuele controle opgeschroefd, door het plaatsen van extra camera’s. 

Om de objecten uiteindelijk aan alle eisen te laten voldoen, is meer tijd nodig - mogelijk 1,5 tot 2 jaar. Komend voorjaar wordt de softwarematige aansturing van een aantal kritieke veiligheidsfuncties hersteld. De inschatting is dat de weg en/of vaarweg in deze periode maximaal 5 tot 7 nachten gestremd moet worden voor de noodzakelijk uit te voeren testen. In deze periode ontstaat ook meer zicht op de verder nog uit te voeren werkzaamheden en daarvoor benodigde uitvoeringsduur.

Rijkswaterstaat onderzoekt intussen hoe het proces van oplevering door de aannemer en de uiteindelijke acceptatie van het werk door de dienst heeft plaatsgevonden. Het betreft hier de oplevering van zeven objecten die op verschillende momenten heeft plaatsgevonden. De dienst komt voor de zomer met een feitenrelaas.

 

 

leaderboard