Overslaan en naar de inhoud gaan
Het waterstandbeeld in Zaltbommel geeft aan hoe hoog het water mag komen voordat de Bommelaren natte voeten krijgen
Het waterstandbeeld in Zaltbommel geeft aan hoe hoog het water mag komen voordat de Bommelaren natte voeten krijgen. Foto Ries van Wendel de Joode

BDB vraagt crisisplan voor laagwaterschade

Ten zuiden van Duisburg en Krefeld vaart nauwelijks nog een schip op de Rijn. Hooguit een tanker met slechts 300 ton chemicaliën aan boord. De binnenvaart ligt voor een groot deel stil, en is voor de rest “niet te plannen”. De beloofde regen blijft verder weg. Er moet een crisisplan komen, vindt het Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt (BDB). De schade als gevolg van de extreem lage waterstand neemt gigantische proporties aan.

 

JUDITH STALPERS

 

Deze week heeft het BDB weer een noodoproep aan de regering gericht. Het is bij deze natuurcatastrofe - regenloze zomer- en herfstmaanden in alle stroomgebieden - moeilijk om een schuldige aan te wijzen. Maar toch, het BDB verwijt de regering dat nog steeds niet de flessenhals bij Vilshofen aan de Donau is aangepakt. Of dat het traject Middelrijn niet is uitgediept, terwijl “het project naar eigen berekeningen het meeste economisch nut heeft”, aldus het BDB in zijn schrijven. “De schepen hadden dan langer over de Rijn kunnen varen”.

 

Of dat klopt zal de toekomst wellicht ooit leren. Momentaan is het beter van een natuurramp te spreken die de boeren al heel vroeg trof en nu de scheepvaart en zijn klanten – duizenden bedrijven die via de waterweg hun waren laten transporteren – ook keihard treft. Voor een deel zoeken de waren hun bestemming nu via het spoor en met de truck. Maar voor beiden geldt: er is niet voldoende capaciteit voor handen. Dus improviseren alle getroffenen momenteel tamelijk hopeloos. Alfons Am Zehnhoff-Söhns van de gelijknamige rederij is er één van. In Bonn kunnen tankers nog maar met een lading van 300 tot 350 ton aankomen, in plaats van normaliter 1000 ton. “Er valt niet meer te plannen. Op het traject Trier-Bonn-Rotterdam wordt nog maar op 15 procent capaciteit gevaren”. De haven Keulen meldt dat zijn waterzijdige containeroverslag stop is gezet. De containerschepen nemen sinds een week hun toevlucht in de haven Duisburg, wachtend op regen. Iedere dag pauze is er een inkomstenderving van 4000 euro.

 

Minder chemie

De chemische bedrijven BASF, Evonik en Currenta met hun installaties langs de Rijn hebben hun productie drastisch verminderd. Bij BASF, dat 40 procent van zijn grondstoffen via het water krijgt aangeleverd, worden sommige producten momenteel helemaal niet meer geproduceerd. Om welke het gaat, wil de chemiereus niet zeggen. Shell kan zijn raffinaderijen in Wesseling en Godorf ook niet volop laten draaien en waarschuwt ervoor dat niet altijd op tijd benzine naar tankstations kan worden geleverd.

 

BDB – vier punten

Het Duitse BDB heeft gelijk om de noodklok te luiden, ook al kan je moeilijk de regering verantwoordelijk stellen wanneer de dader 'klimaatverandering' heet. (De daders zijn immers wij met zijn allen …). Wel komt het met een nuttig vierpunts-actieplan, dat bij omzetting de (Duitse) binnenvaart op korte en lange termijn helpt. Deze oproep is constructiever dan hun eerste noodkreet in augustus. We leven inmiddels ook twee maanden langer zonder regen.

  • Herziening prognoses over invloed klimaatverandering op de waterwegen. De onderzoekers zagen geen grote gevolgen voor het Rijngebied. De BDB wijst op lange laagwaterstanden in 2016, 2017 en 2018;
  • Uitbouw Donau en Middelrijn-traject;
  • Inventarisatie schade door droogte in 2018 en opstelling van een compensatieplan;
  • Oprichting van een permanent crisisfonds voor de binnenvaart naar voorbeeld van de bos- en landbouw.

 

leaderboard