Overslaan en naar de inhoud gaan
bunkeren
Archieffoto

ASV wil onderzoek naar risico’s verplicht bijmengen aanpassen

Schippersbond ASV uit scherpe kritiek op de onderzoeksopzet naar de risico’s van de aanstaande bijmengverplichting met biobrandstoffen voor de binnenvaart. In een brief aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat probeert de schippersclub de ‘op stoom gekomen bijmeng-trein’ tot stoppen te brengen.

Het nog uit te besteden onderzoek is afgedwongen via een SP/SGP-motie met steun van de Tweede Kamer. In het nog uit te besteden concept-onderzoeksplan wordt melding gemaakt van 26 gevallen van motorstoring door het bijmengen van FAME (Fatty Acid Methyl Ester), terwijl er wordt onderkend dat uitval van motoren in de binnenvaart potentieel tot gevaarlijke situaties met grote impact kan leiden. “Dit zijn serieuze signalen die serieuze aandacht verdienen”, zo schrijft de schippersbond aan het ministerie.

En voorts: “De eerste stap is het verrichten van technisch onderzoek naar de risico's van diverse biobrandstoffen (waaronder FAME) voor scheepsmotoren in de binnenvaart. Vervolgens is de tweede stap het beleidsmatig en technisch-juridisch inrichten van de bijmengverplichting in overleg met de sectororganisaties. Daarbij dienen de bevindingen uit de eerste stap te worden meegenomen. In het concept lopen beide stappen door elkaar. Daarom dringt ASV erop aan de vragen te beperken tot dat waar de Tweede Kamer om heeft gevraagd: technisch onderzoek naar de risico’s van biobrandstoffen.”

Onvolledig

ASV heeft ook bezwaren tegen de gekozen studiemethodiek. “Op pagina 8 staat dat het ‘vooral [zal] gaan om deskresearch, workshops/rondetafelgesprekken, gerichte interviews en informatie uit de meldingen (zoals analyse van de monsters.)’ Het spreekt voor zich dat bureauonderzoek en het voeren van gesprekken in het 'veld' nodig zijn om grip te krijgen op de materie. Maar als het onderzoek hiertoe beperkt blijft, is de gekozen methodiek simpelweg onvolledig en ongeschikt voor het doel van het onderzoek.”

ASV verwijs tevens naar het belangrijke buurland Duitsland, waar geen bijmengverplichting gaat gelden. Daarnaast zou de verplichting in ons land voorlopig niet gehandhaafd moeten worden voor de binnenvaart, zolang de veiligheid, geschiktheid en duurzaamheid niet gegarandeerd zijn.

leaderboard