Overslaan en naar de inhoud gaan
sluis
De Wilhelminasluis te Zaandam. Foto Zaanstad

ASV tegen plotse inperking ligduur Zaanstad

Schippersbond ASV tekent protest aan tegen het ligplaatsenbeleid in de nauw samenwerkende gemeenten Zaanstad en Amsterdam. Aanleiding vormt de plotselinge mededeling van Zaanstad om de maximale ligtijd van twee maanden terug te brengen naar één week.

Tijdens de bekendmaking van de maatregel in het overleg van de Werkgroep Binnenvaartbelangen Amsterdam (WBA) van 6 maart werd gerefereerd aan het feit dat een binnenvaartschip ook in de hoofdstad niet langer dan zeven dagen mag blijven liggen.

“Men wil een snelle doorstroom, horen wij”, aldus de ASV. De bond heeft tijdens dat overleg gevraagd waar schepen dan wel voor langere tijd kunnen liggen: “Dat kan dus niet, was het antwoord. Maar in bijzondere gevallen kun je wel vriendelijk vragen of men een uitzondering wil maken en dat leidt eigenlijk nooit tot problemen”.

De ASV stelt dat er is gewezen op het gebrek aan ligplaatsen. Volgens de bond duidt dat dan op verkeerd beleid: het weghalen van vele ligplaatsen vaak ten behoeve van woningbouw. “Maar dat betekent niet dat schippers geen behoefte meer hebben om langer ligplaats te nemen”. De opmerking in het overleg was: “Dan vaar je gewoon weg en komt even later weer terug”. De ASV vindt dat echter geen optie.

Dag van de Binnenvaart

Naar aanleiding hiervan tekent de ASV eveneens protest aan tegen de manier van omgaan met de schippers. “Zaanstad doet mee aan de ‘Dag van de Binnenvaart’, ook om mensen te trekken richting de binnenvaart, maar tegelijkertijd worden de voorwaarden om te werken in de binnenvaart met de dag negatiever”. Ook vindt de ASV dat de schippers (los van geplaatste borden) niet of nauwelijks op de hoogte zijn gesteld. Tot slot: “Er moeten plekken zijn waar schippers hun schip kunnen ‘parkeren’ zonder iedere keer op hun knietjes toestemming te hoeven vragen”.

leaderboard