Overslaan en naar de inhoud gaan
Rijn
Rijn afvarend gezien vanaf Schloss Rheinfels - Pierre Verberght

ASV luidt Europese noodklok over ligplaatsentekort op Rijn

Schippersbond ASV heeft de Europese Commissie benaderd over het problematische tekort aan ligplaatsen voor de binnenvaart op de Rijn in Duitsland. De Algemeene Schippers Vereeniging heeft middels een brandbrief aan eurocommissaris Violeta Bulc en enkele EU-topambtenaren haar zorgen geuit over het steeds nijpender probleem.

In de brief wordt de noodzaak benadrukt om veilig te kunnen ‘parkeren’ met een binnenvaartschip, als de vaartijd onderbroken moet worden om de verplichte rusttijd in acht te nemen. Ook wort er in uitgelegd dat ligplaatsen nodig zijn om een veilig heenkomen te hebben bij stremming van de vaarweg, bij hoogwater of als er andere calamiteiten zijn. Tenslotte zijn er ook ligplaatsen nodig als wachtplaats voor laden of lossen.

Daarbij wordt verduidelijkt dat het ‘ten anker gaan’ zoals in vroeger tijden meer gewoon was, niet meer verantwoord is op de drukke rivier de Rijn. In de brief wordt specifiek de Duitse Rijn vanaf Emmerich tot aan Iffezheim als ‘niet veilig’ betiteld, omdat de laatste twintig jaar steeds meer ligplaatsen verouderd zijn en ook in verval zijn geraakt. Deze ligplaatsen kunnen niet meer door de binnenvaart worden gebruikt, omdat ze onveilig zijn. In plaats van te worden hersteld, worden deze ligplaatsen opgeheven.

Keulen

De tendens dat bestaande ligplaatsen in steden zoals Keulen, Bingen en Mainz worden opgeheven, omdat er woningen aan het water zijn gebouwd en de bewoners geen binnenvaart dulden. Dat maakt de zaak er volgens de ASV niet beter op. Hierdoor worden schepen gedwongen om voor anker te gaan, om direct naast de drukke vaargeul te ‘rusten’. Het feit dat er al  diverse aanvaringen en ongelukken hebben plaatsgevonden, onderschrijft volgens de ASV de stelling dat men hier niet veilig kan liggen.

Directeur-generaal mobiliteit en transport, mr. Pawel Wojciechoski, wordt erop gewezen dat er al meerdere keren contact gezocht is met de Centrale Rijnvaartcommissie (CCR) in Straatsburg, waarbij de ASV moet concluderen dat deze organisatie geen initiatief neemt om dit aan te kaarten bij de diverse verantwoordelijken. En dat terwijl de veiligheid van de schippers op de Rijn wel tot de kerntaken van die CCR moet worden gerekend, omdat dat de Rijn onder de Akte van Mannheim valt.

 

leaderboard