Overslaan en naar de inhoud gaan
Containers en droge bulk stuwen overslag verder omhoog
Foto Port of Antwerp
Containers en droge bulk stuwen overslag in eerste drie kwartalen verder omhoog

Antwerpse haven houdt groei vast

De goederenoverslag in de haven van Antwerpen, Port of Antwerp,  is dit jaar tot in september met 1,1 procent gegroeid, ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Zo steeg de containeroverslag (in teu) met 6,4 procent.

De afremmende wereldeconomie zorgt wel voor een groeivertraging van volatielere goederenstromen, waaronder het conventioneel stukgoed, vloeibaar massagoed en voertuigen. De overslag van droge bulk zoals schroot, mineralen en kolen zwengelde de totale groei juist verder aan, met een groei van 9,5 procent.

Met een groei (in tonnage) van 5,7 procent blijft de containertrafiek veruit het grootste segment in de haven van Antwerpen. Deze groei is vooral te zien in transshipment van containers, maar het containervolume neemt ook toe, door meer aan- en afvoer. Met uitzondering van Latijns-Amerika staan alle vaargebieden in de plus.

Feeder-netwerk

Recente herschikkingen van het MSC ‘feeder-netwerk’, een netwerk van kleinere schepen die goederen van grotere schepen in de haven afnemen en verder transporteren, vielen gunstig uit voor Antwerpen. Daarnaast zorgden twee nieuwe diensten op Latijns-Amerika vanaf kwartaal drie voor meer aanvoer van gekoelde lading uit Peru, Chili, Ecuador, Colombia en Costa Rica.

Jacques Vandermeiren, CEO Port of Antwerp, stelt: “De onzekerheid in de wereldhandel heeft nog geen impact op onze containeroverslag. Die blijft groeien, wat onze wereldwijde toppositie versterkt. We blijven daarbij werk maken van meer goederentransport naar het hinterland via het spoor en de binnenvaart”.

Breakbulk

Mondiale handelsperikelen blijven effect hebben op de breakbulkgoederenstromen, hetgeen resulteert in een totale daling van 9 procent. De overslag van conventioneel stukgoed, met staal als belangrijkste goederengroep, geeft een daling te zien van 12,9 procent. De staaloverslag voelt zowel in de aan- als afvoer steeds meer de gevolgen van geo-politieke handelsbelemmerende maatregelen. Enkel de afvoer naar Mexico en Turkije groeide, terwijl de aanvoer vanuit alle herkomstlanden een daling kent.

De totale RoRo-overslag liep terug met 2,1 procent, waarbij de overslag van het aantal nieuwe wagens daalde met 10 procent. Oorzaak hiervan is onder meer de dalende doorvoer van nieuwe wagens in het derde kwartaal. De toegenomen overslag van tweedehandswagens wist met een groei van 12 procent deze afname deels te compenseren.

Droge bulk

 

De droge bulkoverslag steeg na negen maanden met 9,5 procent. Er werden in deze periode vijf maal meer kolen verscheept dan in dezelfde periode vorig jaar. Deze forse stijging in de kolenoverslag was enerzijds te wijten aan de tijdelijke verlegging van deze goederenstromen door de lage waterstanden van de Rijn.

Later in het jaar werd de overslag nog versterkt door het aanleggen van voorraden door traders, met het vooruitzicht van hogere kolenprijzen in de komende maanden. De overige segmenten droge bulk - zoals meststoffen - staan weer fors onder druk en zitten in dalende lijn.

Vloeibare bulk

Het vloeibaar massagoed kende aan het einde van het derde kwartaal een totale daling van 6,2 procent. De overslag van ruwe aardolie kende daarentegen nog wel een groei 5,5 procent. Het segment chemicaliën, dat aan het einde van het tweede kwartaal nog een groei van 5,7 liet zien, viel eind september terug tot een status quo van +0,8 procent.

 

leaderboard