Overslaan en naar de inhoud gaan
drugs
Archieffoto 'Dealen met Drugs' Maritiem Museum Rotterdam

North Sea Port in alliantie die criminaliteit uit havens wil bannen

North Sea Port sluit zich aan bij de alliantie voor het ‘vergroten van de weerbaarheid en de integriteit’ in en rond zijn Zeeuwse havens en die van Moerdijk. Hiermee moet de misdaad worden tegengegaan.

De partners die samen de criminaliteit in de havens willen indijken, zijn Nederlandse overheden en enkele publiek-private partijen: de gemeenten Borsele, Moerdijk, Terneuzen en Vlissingen, Douane, Openbaar Ministerie, politie, Koninklijke Marechaussee en de havenbedrijven North Sea Port en Port of Moerdijk. De projecten richten zich in het bijzonder op het Nederlandse deel van North Sea Port: Vlissingen en Terneuzen.

De aanpak van de samenwerkende partijen richt zich op een betere selectie aan de poort, het opwerpen van barrières door het gevestigde bedrijfsleven, het vergroten van de kennis- en informatiepositie van de partners en het ontwikkelen van een overheid die tijdig actief reageert op signalen uit de samenleving. De havenpartijen zetten de komende twee jaar in op zeven speerpunten.

Weerbaarheid

Ten eerste: het beïnvloeden van integer gedrag van havenmedewerkers. Dat kan met het vergroten van hun weerbaarheid tegen vormen van corruptie en weinig integer gedrag. Daartoe wordt er een Platform Veilig Ondernemen North Sea Port/Port of Moerdijk ontwikkeld: publieke en private partijen werken samen aan een veilige omgeving voor ondernemer, personeel en klant. De aandacht gaat ook uit naar het stimuleren van de veiligheid op de haventerreinen met fysieke barrières; goede hekwerken en waterdichte persoonsverificatie.

Drugsimport

Ook moet er worden geleerd van incidenten in de haven: door deze kennis uit te wisselen via het opzetten van een ‘Information Sharing Centre’. Tegelijkertijd moet de meldingsbereidheid van de havenmedewerkers worden vergroot: het melden van verdachte activiteiten helpt om tijdig op te treden en de veiligheid te waarborgen. Er wordt gekeken naar een innovatieve aanpak tegen drugsimport: in financiële big data de malafide transportbedrijven herkennen. Tot slot komt er een sterkere integrale aanpak tussen de betrokken partners, onder meer door te investeren in informatie-uitwisseling

leaderboard