Overslaan en naar de inhoud gaan
Ben Weyts.
Minister Weyts verliet dinsdag het overleg en heeft in éénzelfde beweging eerdere met het VSOA gesloten akkoorden, die door allerlei vertragingsmanoeuvres nog niet uitgevoerd werden, van tafel geveegd.

Acties Vlaamse zeeloodsen van start

Na het mislukken van het overleg dinsdagmiddag tussen de Vlaamse minister van mobiliteit Ben Weyts en de liberale vakbond VSOA, die de zeeloodsen in het land vertegenwoordigt, zijn de loodsen gisteravond en vanochtend begonnen met protestacties voor onbepaalde tijd. De acties zullen waarschijnlijk alle Belgische zeehavens treffen.

JAN SCHILS

Vanochtend werden al tien zeeschepen met bestemming Antwerpse haven op de kade van Vlissingen opgehouden en verwacht wordt dat dit aantal in de loop nog aanmerkelijk zou stijgen. Ook vanuit de Antwerpse en Gentse haven zouden zeeschepen die vandaag willen vertrekken, geblokkeerd worden. De arbeidsonrust heeft te maken met wijzigingen in het ambtenarenstatuut in Vlaanderen, waartoe ook de zeeloodsen behoren. Ze vrezen er sociaal en financieel op achteruit te gaan.

 

Geen akkoord

Volgens Gerda De Norre, secretaris van het VSOA belast met het mobiliteitsbeleid, was minister Weyts na lang aandringen uiteindelijk toch ingegaan op de vraag van het VSOA om in overleg te gaan naar aanleiding van een bilateraal akkoord dat hij enkel met de Bond van Loodsen (die de belangen van de kanaal- en rivierloodsen behartigt) had gesloten op 4 september. De Norre: “Dit overleg heeft maandagmiddag echter niet tot een akkoord geleid. De minister verliet het overleg en heeft in éénzelfde beweging eerdere met het VSOA gesloten akkoorden, die door allerlei vertragingsmanoeuvres nog niet uitgevoerd werden, van tafel geveegd. Thans is nog maar eens duidelijk geworden dat een protocol van 2007, gesloten akkoorden van 2016, 2017 en een uitvoeringsplan geen waarde hebben en gewoonweg niet uitgevoerd worden. De VSOA-zeeloodsen zijn hierover gechoqueerd en ontstemd en acties waren dan ook niet meer te vermijden”. Volgens deelnemers aan het overleg was Weyts “bijzonder geïrriteerd” bij het verlaten van de vergadering. Desgevraagd verklaarde De Norre dat binnenvaartschepen geen hinder zouden ondervinden omdat het enkel om acties van de zeeloodsen gaat.

 

Eerder had de socialistische vakbond ACOD de afgelopen weken al verschillende acties gevoerd uit protest tegen de hervorming van het ambtenarenstatuut. Ze blokkeerde verschillende sluizen op de binnenwateren in Vlaanderen. Ook de christelijke vakbond ACV dreigt nu met "algemene acties". De liberale VSOA meent dat de plannen voor wijzigingen aan het Vlaams ambtenarenstatuut onder het mom van harmonisering van dit statuut, op een volledig uitholling daarvan zullen uitdraaien en uiteindelijk op een verdere afbouw met alle sociale en financiële gevolgen van dien.  

 

"Harmonisering mag niet betekenen dat zieke personeelsleden de rekening moeten betalen en dat men het minst gunstige stelsel als basis neemt. Ook niet dat de ontslagmogelijkheden versoepeld worden of dat men nog meer mogelijkheden voorziet om contractuelen te werven in plaats van dat de statutaire werving voor permanente taken het principe is en blijft", meent het VSOA. Volgens de vakbond groeit het ongenoegen bij het personeel met de dag. Nu de Vlaamse de regering voet bij stuk houdt, zegt de liberale vakbond “wel genoodzaakt te zijn tot acties over te gaan".  

leaderboard