Overslaan en naar de inhoud gaan
schatgraven
Schatgraven met het gezin op de brede Waaloevers bij Nijmegen. VidiPhoto

Aanvoer bouwgrondstoffen over de Rijn valt stil

De bouwnijverheid ziet de aanvoerlijnen van grondstoffen over de Rijn droogvallen, vanwege de extreem lage waterstanden.

Volgens de Nederlandse Vereniging van Leverancier van Bouwgrondstoffen (NVLB) in Hoofddorp moet de bouwindustrie er rekening mee houden dat de continuïteit van het bouwproces 'op korte termijn ernstig in gevaar' komt, nu de toevoer van grondstoffen via de Rijn stagneert en het transport naar losplaatsen in Nederland niet meer gegarandeerd kan worden.

De waterstand op de Rijn daalt de komende dagen richting een kritieke grens, waarbij minder grind- en zandvaart de ondiepten bij Kaub en Maxau kan passeren. Hierdoor worden de laadplaatsen langs de Rijn onbereikbaar. Ook de scheepvaart op de Ruhr, Nederrijn, Waal en de IJssel ondervindt grote hinder door de lage waterstand. De aanvoer van bouwgrondstoffen over de Rijn, alsook via de IJssel kan de komende weken mogelijk geheel stil komen te vallen door de extreem lage waterstand van de Rijn.

Pegel Kaub

Elwis.de, databank van de Duitse vaarwegbeheerder WSV, geeft vanmorgen voor pegel Kaub een waterstand aan van 31 cm! Na een lichte stijging wordt tegen het einde van deze week een waterstand van 35 cm voorspeld. Bij deze waterstand of lager houdt het zo goed als op voor de grind- en zandvaart. De vooruitzichten voor de lange termijn zijn, zeker met de winter op komst, zeer onvoorspelbaar.

Schaarste

Uit de verklaring van de NVLB: ‘De bouwindustrie zal er rekening mee moeten houden dat de continuïteit van het bouwproces op korte termijn nu wel ernstig in gevaar kan gaan komen'. Door de stilaan droogvallende Rijn bestaat ook nu al een schaarste aan vervoersruimte, omdat er meer schepen nodig zijn voor dezelfde hoeveelheid. Alternatieve aanvoer via het spoor en de weg zijn - waar mogelijk - al benut en kunnen door de beperkte beschikbaarheid van die transportmiddelen niet verder worden ingezet.

leaderboard