Overslaan en naar de inhoud gaan
bdb
Personeel goederenvervoer onderworpen aan testplicht

‘Aanscherping Duitse inreisverordening desastreus voor een vlotte binnenvaart’

De Duitse federale overheid wil de toelatingseisen voor reizigers per noodverordening stevig aanscherpen. Wie vanuit een risicogebied Duitsland binnenkomt, moet zich voortaan telkens elektronisch laten registreren en binnen 48 uur met een test bewijzen dat hij niet besmet is met het coronavirus.

Afhankelijk van de besmettingssituatie in het betreffende buurland moet dit bewijs bij binnenkomst worden overlegd. Het personeel dat betrokken is bij het goederenvervoer valt onder deze regeling – ook de binnenvaart.

De kritische binnenvaartvereniging BDB: “De federale regering zegt te streven naar het creëren van ‘een werkend en zo alomvattend mogelijk controleregime’, aldus de memorie van toelichting bij de regeling, die is aangenomen in een spoedprocedure en wederom zonder tussenkomst van de betrokken industrie.”

In de toekomst worden de aangrenzende landen onderverdeeld in drie categorieën: risicogebied, gebied met hoge incidentie en virusvariantgebied. Er wordt geen precieze definitie gegeven voor deze termen. Hoge incidentie wordt aangegeven, wanneer er sprake is van ‘bijzonder veel coronagevallen’.

Alleen in persberichten verklaart de federale regering dat het waarschijnlijk een waarde van meer dan 200 gevallen betekent. Een virusvariantgebied wordt gekenmerkt door het feit dat ’bepaalde varianten van het Sars-CoV-2-virus wijdverspreid zijn’, aldus de noodverordening. Op dit moment bestaat er ook onduidelijkheid over de datum wanneer de nieuwe toelatingseisen voor deze gebieden in werking treden.

Enorme problemen

BDB: “Dit levert enorme problemen op voor het gehele transportpersoneel en in het bijzonder het personeel in de binnenvaart”. Zo behoren bijvoorbeeld Oostenrijk, Frankrijk, Zwitserland en Nederland - een van de belangrijkste gebieden voor de binnenvaart - momenteel met een incidentie gedurende 7 dagen van meer dan 200 nieuwe besmettingen behorend tot de zogenoemde ‘Gebieden met hoge incidentie’.

Opnieuw de BDB: “Het gevolg is dat de volledige bemanning aan boord een negatief coronatestresultaat (PCR of vergelijkbaar) moet hebben, wanneer het schip Duitsland binnenkomt. In het geval van een reeds overbelast gezondheidssysteem met wachttijden van dagen, geeft de federale overheid geen antwoord op de vraag hoe op korte termijn aan de vereiste test- en verificatieverplichtingen moet worden voldaan, zeker niet voor reizen op vreemde wateren die enkel worden onderbroken voor de afhandeling van goederen.”

Dubieus

Met haar nieuwe, grondwettelijk dubieuze inreisverordening werpt de federale regering opnieuw enorme hindernissen op voor een vlot goederenvervoer in Europa, stelt de BDB. De aanvoer van grondstoffen voor de industrie dreigt te stagneren en dagelijkse consumptiegoederen worden schaars, als het transportpersoneel de toegang wordt ontzegd vanwege ontbrekende testresultaten en buitenlands scheepspersoneel niet meer naar Duitsland kan reizen om aan boord te komen. BDB: “Niet alleen de binnenvaart, havens en vele andere delen van de transportsector komen in gevaar, maar ook Duitsland als industrieland wordt ernstig beschadigd.”

Vrijstellingen

De binnenvaart- en havenindustrie roept de federale regering daarom op om een uitgebreide en onbeperkte vrijstellingen te garanderen voor de transportsector, namelijk voor de bemanning aan boord op de binnenwateren - zodat het vrije verkeer van goederen en goederen dat in Europa wordt gepropageerd, behouden blijft.

BDB: “Uitzonderingen die gekoppeld zijn aan een maximale verblijfsduur van 72 uur in gebieden met een hoge incidentie zijn onrealistisch, ongeschikt en het tegenovergestelde van duurzame en intelligente mobiliteit in tijden van crisis voor scheepvaart die geregeld tot 7 dagen in buitenlandse wateren vaart.”

leaderboard