Overslaan en naar de inhoud gaan
haven
Verontreinigde grond over water.

40-jarige haven van Namen focust op vervoer en hergebruik van afval

In Terra Nova, het bezoekers- en conferentiecentrum van de Citadel van de Waalse hoofdstad Namen, is afgelopen woensdag 7 november het feit herdacht dat 40 jaar geleden de Port Autonome de Namur (PAN) - de Naamse binnenvaarthaven - werd opgericht. Sindsdien is deze binnenvaarthaven dank zij onder meer een moderne infrastructuur en het aantrekken van tientallen bedrijven uit verschillende sectoren uitgegroeid tot een onmisbare economische motor in de streek rond deze Zuid-Belgische stad.

JAN SCHILS

“Bovendien ligt Namen op het knooppunt van verschillende drukke autosnelwegen, spoorverbindingen en waterwegen naar alle windstreken en profiteert op die manier van een modern transportnetwerk in het hart van Europa”, vertelde voorzitter Bernard Anselme van de het havenbestuur in zijn openingstoespraak van de herdenkingsbijeenkomst.

De bijeenkomst werd behalve door leden van het bestuur van de twee publieke havens in Namen, tevens bijgewoond door vertegenwoordigers van het lokale bestuur, van bedrijven uit de 23 industriële havenzones en door vertegenwoordigers uit de plaatselijke pleziervaart, die van groot belang is voor de toeristische ontwikkeling van Namen en omstreken. Daarbij werd van verschillende zijden gewezen op het feit dat de binnenvaarthaven van Namen er in het bijzonder op gefocust is om zoveel mogelijk goederentransport van de overvolle Waalse, Belgische en Europese wegen te halen en op die manier ook het milieu te ontlasten.

De Port Autonome de Namur werd in juni 1928 opgericht met als doel (al klinkt het nu niet bijster origineel, maar eerder bekend in de oren) om “het goederenvervoer over de binnenwateren en het riviertoerisme te bevorderen”. De 23 industriezones, twee openbare havens en drie jachthavens liggen verspreid over een oppervlakte van 160 hectare, waarvan negen kilometer kade. Er zijn meer dan 130 bedrijven gevestigd met ruim 2000 werknemers uit verschillende sectoren, die vooral liggen langs de rivieren de Maas en de Samber.

Kleiner

De binnenvaarthaven van Namen is beduidend kleiner dan die van Luik (de derde grootste Europese binnenhaven), zowel in oppervlakte als op het vlak van vervoerde goederen. Toch was de haven vorig jaar goed voor bijna 5,3 miljoen ton goederen zoals grondstoffen, afgewerkte producten, bulkgoederen, containers, paletten en big-bags.

“In het klassement op het vlak van tonnage van de grootste binnenvaarthavens in België en Frankrijk neemt de haven van Namen de vijfde plaats in na die van Parijs (21,2 miljoen ton), Luik (15,9 miljoen ton), Straatsburg (8,0 miljoen ton) en PACO (6,6 miljoen ton)”, zei Anselme niet zonder een zekere trots.

Hij benadrukte tevens het grote belang van de drie Naamse plezierhavens (Jambes, Amée en Lives) voor de toeristische ontwikkeling van de Naamse regio. De honderden pleziervaartuigen die deze havens aandoen, komen behalve uit de rest van België uit Nederland, Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk, Zwitserland, Oostenrijk, Denemarken, Zweden en zelfs uit de Verenigde Staten, Canada en Nieuw-Zeeland. “U begrijpt dat dit ook economisch van belang is voor onze streek”, aldus Anselme.

(Tekst gaat verder onder de foto)

cementtanker

Volgens het havenbestuur biedt de Naamse binnenhaven door het transporteren van alle mogelijke goederen via rivieren en kanalen naar heel Europa, maar ook naar de rest van de wereld via de grote zeehavens, een uitstekend alternatief voor het goederenvervoer over de weg door de congestie op de Europese wegen aanzienlijk te helpen verminderen en zo ook de CO₂-uitstoot te reduceren. In dit verband herinnerde havenvoorzitter Anselme eraan, dat een binnenschip van 350 ton in zijn haven de lading van 14 vrachtwagens voor zijn rekening neemt en een duwkonvooi van 9000 ton wel 440 vrachtwagens van de weg houdt.

Perspectieven

Havenvoorzitter Anselme schetste ook de toekomstperspectieven van de Naamse binnenvaarthaven. Hij gaf toe dat het de bedoeling is om waar mogelijk goederenvervoer van de weg naar de binnenwateren te halen. Hij wees in dit verband op het vervoer van huishoudelijk en ander afval en het hergebruik daarvan: “Wij willen als Naamse haven een deel van die afvaltransporten voor onze rekening nemen. Maar we willen ons niet alleen daartoe beperken. Wij willen ook de groei van de afvalberg inperken, omdat dat een ernstige bedreiging vormt voor ons milieu. Het is hoog tijd voor (meer) recyclage van afval en voor het zoveel mogelijk hergebruiken van reeds gebuikte materialen voor de vervaardiging van nieuwe producten”.

In 2011 is daartoe overigens al in Floriffoux een geïntegreerd centrum voor de behandeling van allerlei soorten afval operationeel. Niet recycleerbaar afval wordt vanuit Namen per schip naar het afvalverbrandingsbedrijf Intradel in Luik vervoerd. Daarbij gaat het om vervoer van 50.000 ton van dit afval per jaar. Elders in het Naamse havengebied  (in de zone Malonne) worden al sedert enkele jaren oude bouwmaterialen gerecycled, die afkomstig zijn van onder meer de sloop van gebouwen uit heel België. Op deze locatie worden tevens grote hoeveelheden verontreinigde grond opgeslagen die daarna - voor een behandeling naar gespecialiseerde bedrijven die aan een waterweg liggen - per schip worden vervoerd.

Steensoorten

De binnenhaven van Namen wil de komende jaren ook het vervoer van haar traditionele producten zoals alle mogelijke steensoorten en bouwmaterialen veiligstellen en verder vergroten. Het vervoer van deze producten is momenteel goed voor 90 procent van alle goederen die over de binnenwateren worden vervoerd. Anselme: “Er bestaat nog een niet te verwaarlozen groei in deze sector, want de komende jaren ligt er niet minder dan een miljoen ton stenen producten te wachten om over het water getransporteerd te worden.”

Wat het containervervoer aangaat, heeft de containerterminal in Auvelais, die in 2013 in gebruik werd genomen, niet aan de verwachtingen voldaan. Men had gerekend op 17.000 containers jaarlijks vanaf het startjaar, uitlopend naar 25.000 containers dit jaar. Maar door de inkrimping van de markt van de betrokken bedrijven en een minder gunstig economisch klimaat werd deze doelstelling niet gehaald.

havenn

leaderboard