Overslaan en naar de inhoud gaan
waal
Extreem weer is ook langdurige droogte, met als gevolg laagwater op de Waal. Archieffoto Rijkswaterstaat
Ministerie IenW: ‘Belangrijke stap in enorme onderhoudsopgave’

3,6 miljard voor onderhoud en vervanging infrastructuur

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) wil Nederland bereikbaar, veilig en leefbaar houden. In 2022 investeert IenW daarom 3,6 miljard in onderhoud, vervanging en renovatie aan wegen, vaarwegen, spoor, bruggen en het hoofdwatersysteem. Dat is op Prinsjesdag bekendgemaakt.

Hiermee zegt IenW een belangrijke stap te zetten in de enorme onderhoudsopgave voor de komende jaren. Brancheorganisatie Koninklijke BLN-Schuttevaer reageerde direct dat dit volstrekt onvoldoende is. Tegelijk komt er van rijkswege extra aandacht voor veiligheid. Behalve verkeersveiligheid gaat het ook om het versterken van dijken, het afvoeren van regenwater en het vasthouden van water bij langdurige droogte.

Regelmatig onderhoud van wegen, bruggen en spoorrails is belangrijk, zodat (vracht)auto’s, en treinen blijven rijden en schepen doorvaren. Dat is nu extra belangrijk, want onze infrastructuur wordt intensiever gebruikt dan bij hun bouw 70 jaar geleden is ingeschat én er rijdt nu zwaarder verkeer overheen. Hierdoor staat Nederland voor een van de grootste infrastructurele opgaven uit de geschiedenis.

Komend jaar kan Rijkswaterstaat 2,1 miljard euro investeren in onderhoud, vervanging en renovatie. Het demissionaire kabinet wil onderhoud en aanleg van infrastructuur zo duurzaam mogelijk doen, ook met oog op de stikstofproblematiek. Zo wordt ondernemers subsidie in het vooruitzicht gesteld om toch vooral bouwmachines zonder uitlaatgassen aan te schaffen.

Rivierverruiming

IenW zet tevens vol in op dijkversterking en rivierverruiming. Er wordt verder onderzocht hoe Nederland kan worden voorbereid op heftiger perioden van neerslag. Met de aanbevelingen gaat IenW in 2022 aan de slag.

Extreem weer is niet alleen hevige neerslag, dat is ook langdurige droogte. Via het Deltafonds steekt IenW 100 miljoen euro extra in maatregelen die de zoetwatervoorziening klimaatbestendig maken. In totaal is hiervoor nu 250 miljoen euro beschikbaar.

Economie zonder afval

IenW zet tevens in op het versterken van een economie zonder afval: de circulaire economie. In 2022 is hiervoor 14 miljoen euro beschikbaar, bijvoorbeeld om ondernemers te helpen hun hergebruik beter in te richten. Vanuit het klimaatpakket wordt ook ingezet op meer gebruik van walstroom door de scheepvaart. Met walstroom kunnen aangemeerde schepen de stroomvoorziening vanaf de kade gebruiken.

leaderboard