Overslaan en naar de inhoud gaan
30 miljoen extra voor versnelde inhaalslag onderhoud vaarwegen
Archieffoto sluis Weurt. Foto Wikipedia

30 miljoen extra voor versnelde inhaalslag onderhoud vaarwegen

Minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD/ Infrastructuur en Waterstaat) stelt nog eens 30 miljoen euro extra beschikbaar voor een versnelling van de inhaalslag bij het gepland achterstallig onderhoud van de Nederlandse vaarwegen.

Dat heeft de minister 18 november aangekondigd in een brief aan de Tweede Kamer. Met Prinsjesdag heeft Van Nieuwenhuizen al 100 miljoen euro in haar ontwerpbegroting beschikbaar gesteld voor een ‘onderhoudsimpuls’ van de infrastructuur, waarvan er 80 miljoen naar het hoofdvaarwegennet ging.

Uit de brief van de minister: “Ondanks de reeds genomen maatregelen en stappen heb ik aangegeven geen kansen te willen missen. De toename van uitgesteld onderhoud leidt tot een vergrote kans op storingen en heeft ook negatieve gevolgen voor de doelmatigheid van het onderhoud. Op mijn verzoek heeft Rijkswaterstaat onderzocht of de inpasbaarheid van extra onderhoudsprojecten op korte termijn mogelijk is, onder andere door vertraging bij andere projecten”.

Sluizen

Op het hoofdwatersysteem gaat het om hydraulische installaties, maalgangen en het vervangen van verouderde besturings- en bedieningsinstallaties. Op het hoofdvaarwegennet zijn nog enkele extra maatregelen naar voren geschoven ten behoeve van damwanden, bedieningsinstallaties van sluizen en baggerwerkzaamheden. Op de lijst van werkzaamheden staan onder meer vermeld: sluis Weurt, sluis Farmsum, sluis Sambeek, de Zandkreeksluis en Volkeraksluis, alsmede de sluizen Belfeld, Grave, Lith, Delden, Eefde, Bosscheveld en Born.

Daarbij maakt Van Nieuwenhuizen meteen de kanttekening: “Er is geen sprake van een intensivering binnen beheer en onderhoud van de Rijkswaterstaat-netwerken, maar van een versnelling van werkzaamheden die in latere jaren geprogrammeerd stonden”. En: “De eerder aangekondigde impuls en de in deze brief aangekondigde versnelling dragen bij aan het beperken van de groei van het uitgestelde onderhoud”. Haar inschatting is namelijk dat de werkvoorraad uitgesteld onderhoud desondanks nog verder zal toenemen.

leaderboard