Overslaan en naar de inhoud gaan
Sluis Weurt
Sluis Weurt. Archieffoto

Versterking vaarwegen niet door eerste ronde Nationaal Groeifonds

Een project rondom de Nederlandse vaarwegen, getiteld ‘Werken aan vitale,  robuuste,  veilige en bevaarbare waterwegen’ is niet in aanmerking gekomen voor financiering vanuit de eerste ronde van het Nationaal Groeifonds. Daarbij hoorde onder meer een project om bodemerosie op de Waal tegen te gaan, de aanleg van een extra sluiskolk bij Grave en capaciteitsuitbreiding bij sluis Weurt.

De bedoeling van het project is om het vaarwegennetwerk robuuster te maken en beter bestand tegen klimaatverandering. Het project is aangemerkt als potentieel kansrijk project. De adviescommissie vraagt de partijen beter aan te geven waar de groeikansen voor de Nederlandse economie liggen.

Het project is ingediend door het Centraal  Overleg Vaarwegen, een samenwerkingsverband tussen evofenedex, de Vereniging van Waterbouwers, Koninklijke BLN Schuttevaer, CBRB en de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens. Het COV vertegenwoordigt gezamenlijk ruim 18.000 bedrijven uit de scheepvaart-, logistiek- en waterbouwsector.

“Vervoer over water kan veel betekenen voor de economische en maatschappelijke uitdagingen waar Nederland de komende jaren voor staat. Daarnaast draagt dit plan bij aan natuurherstel en voldoet daarmee aan alle criteria van het fonds. De uitdaging is dat concreet te onderbouwen, zodat de commissie het project alsnog positief kan beoordelen”, zegt Erik Schultz, voorzitter van Koninklijke BLN-Schuttevaer.

Volgens evofenedex is alleen al ruim één miljard euro per jaar extra nodig om te behouden wat er is. Daarnaast is er tot 2040 een extra bedrag van 56 miljard euro nodig om Nederland het mobiliteitssysteem te bieden dat het nodig heeft.

Nationaal Groeifonds

De komende vijf jaar trekt het kabinet zo’n 20 miljard euro uit voor investeringen die bijdragen aan de economische groei van Nederland. Het geld is bedoeld voor kennisontwikkeling, infrastructuur, onderzoek en ontwikkeling en innovatie. De eenmalige publieke investeringen moeten bijdragen aan toekomstige economische groei en een maatschappelijk nut dienen. 

leaderboard