Overslaan en naar de inhoud gaan

Weer miljarden naar Vlaamse waterwegen

De Vlaamse regering gaat de komende twee jaar (tot het einde van de huidige regeerperiode) nog bijna 6 miljard euro investeren in infrastructuurwerken. Het meeste geld (2,7 miljard) gaat naar het onderhoud en herstel van de ernstig verwaarloosde Vlaamse wegen, die vaak in een erbarmelijke staat verkeren. Voor nieuwe werken aan de binnenwaterwegen wordt 2,25 miljard uitgetrokken. De rest van de nieuwe investeringen gaat naar het openbaar vervoer en naar nieuwe fietspaden, die vaak langs kanalen en rivieren liggen.

JAN SCHILS

De Vlaamse minister van Mobiliteit, Ben Weyts, spreekt van een “historische inspanning”. Wat de waterwegen betreft, zal vooral gewerkt worden aan de Seine-Scheldeverbinding met een verdieping en verbreding van de rivier de Leie. Ook in Frankrijk wordt dit jaar effectief begonnen met de aanleg van de Seine-Nordverbinding en de aanpassing van de daarop aansluitende vaarwegen. Het vervoer over de binnenwateren in Frankrijk heeft overigens een minder goed jaar achter de rug. Het vervoer daalde met ongeveer 1 miljoen ton. Vooral het Seinebekken had door overvloedige regenval af te rekenen met een lange periode van stremming van het scheepvaartverkeer, maar er was ook sprake van stakingen die zowel havens als vaarwegen troffen.

Albertkanaal

In Vlaanderen wordt het in uitvoering zijnde programma voor de verhoging van de bruggen over het Albertkanaal onverminderd voortgezet. Tot nu toe is dat reeds met de helft van alle bruggen gebeurd. Het zal duidelijk zijn dat daarmee ook het rendement van dit kanaal toeneemt. Ook kleinere waterwegen, zoals de rivier de Dender of het kanaal van Brussel naar Charleroi, worden opgewaardeerd.
“Tegen 2030 moeten de waterwegen 18 procent van de huidige vrachtwagenbewegingen kunnen overnemen”, zegt minister Weyts. De vooruitzichten van het Belgische Planbureau voor de mobiliteit zijn echter niet gunstig. Tegen 2030 wordt een toename van het vrachtvervoer met 44 procent verwacht en van het autoverkeer met 11 procent. Volgens Weyts een reden temeer om voortgang te maken met overheveling van goederenvervoer van de weg naar de binnenwateren.

Foto: Ben Weyts: "Historische inspanning".

leaderboard