Overslaan en naar de inhoud gaan

Voetgangers- en fietsersbrug over het IJ komt ter hoogte van Java-eiland

Amsterdam krijgt een voetgangers- en fietsersbrug over het IJ. De brug komt ter hoogte van het Java-eiland en is een van de plannen die Amsterdam gaat uitvoeren om Stadsdeel Noord beter te verbinden met het centrum van de stad. Een brug vanaf het Centraal Station naar de overkant was al eerder afgevallen en voorlopig komt er ook geen brug ten westen van het Centraal Station.

TINA REINDERS

Hoe de nieuwe brug eruit gaat zien, is nog niet bekend. Wel is zeker dat het een brug wordt die open kan, zodat bijzondere transporten en schepen met een hoge mast door kunnen varen. De grote vraag is, hoe hoog de brug wordt. De gemeente heeft daar nog geen besluit over genomen, maar de adviezen van Provincie, Havenbedrijf, Koninklijke BLN-Schuttevaer en Rijkswaterstaat lopen uiteen van 9,50 meter, de hoogte van de bruggen over het Amsterdam-Rijnkanaal tot ruim twaalf meter, de hoogte die nodig is voor vier lagen lege highcub containers. Hoe fietsers zo hoog moeten komen, is ook nog niet duidelijk.
Wethouder Eric van der Burg (ruimtelijke ordening): “Noord bruist én groeit. De komende tijd worden hier veel nieuwe woningen gebouwd. De noordkant van het IJ is al langer populair om te werken, wonen en recreëren en we verwachten dat dit alleen maar toeneemt. Daarom zijn nieuwe manieren nodig om Noord met de rest van de stad te verbinden en toegankelijk te houden. Door deze plannen wordt het IJ weer een echt ‘IJplein’: het water is niet langer een grens, maar een volwaardig onderdeel van de stad en een nieuw centrum”.

Veerpontjes

Voorlopig lost de gemeente Amsterdam de problemen met de verbindingen met Noord op met meer veerpontjes. Ook zijn er plannen om bij de Sixhaven een metrostation te bouwen, iets wat nog niet opgenomen was in de plannen voor de nieuwe Noord-Zuidlijn. Deze nieuwe metrolijn gaat wellicht in 2018 rijden, over het nieuwe metrostation wordt pas in 2020 een besluit genomen. In de besluitvorming van de gemeente is niet alleen sprake van een brug over het IJ, maar ook van een langzaam-verkeerbrug over het Noord-Hollandskanaal.
Havenbedrijf Amsterdam heeft met belangstelling kennis genomen van het voorgenomen voorkeursbesluit van het college van B&W voor meer IJ-oeververbindingen. Het havenbedrijf heeft geadviseerd bij het tot stand komen van dit collegebesluit: “Kern van ons advies is dat wij de noodzaak begrijpen voor het realiseren van betere oeververbindingen voor Amsterdam-Noord en dat de bereikbaarheid van de Amsterdamse haven en de nautische veiligheid van de scheepvaart gewaarborgd moeten blijven. Ook in de komende fasen blijven wij constructief bijdragen aan goede oplossingen voor stad en haven”.

Provincie

“Bruggen over het IJ vergt een integrale afweging met alle partijen”, zo stelt de provincie Noord-Holland. “Gedeputeerde Staten willen graag met het college van Amsterdam de dialoog aangaan, om te bezien hoe de verbinding Amsterdam Centrum met Noord de zogenaamde Sprong over het IJ ook voor de regio een versterking kan betekenen. Hoe is de optimale oplossing te vinden voor zowel de scheepvaart, de bedrijvigheid, fietsers en voetgangers? Gezien de druk op het wegennet -nu en in de toekomst- en de ambities van de regio om meer vervoer over water te faciliteren, ziet GS meer in tunnels dan bruggen”. Eerder heeft de provincie al aan de hoofdstad laten weten dat zij tegen lage bruggen is, vanwege de hinder voor de scheepvaart.
Ondernemersorganisatie Oram: “Het is positief dat het college het IJ als zeer belangrijke transportader voor het scheepvaartverkeer erkent en daar ook rekening mee zal houden bij de bouw van een brug. De Amsterdamse haven is van grote economische waarde voor de stad. We gaan ervan uit dat gemeente in overleg zal treden met betrokken partijen en hun belangen grondig zal meenemen en afwegen”.


leaderboard