Overslaan en naar de inhoud gaan

Verkeersbesluit Merwedekanaal herroepen

De provincie Zuid-Holland heeft een omstreden verkeersbesluit uit 2014 teruggedraaid voor het Merwedekanaal en Verbindingskanaal.

Voor een betere regeling van het scheepvaartverkeer koos de waterwegbeheerder destijds voor een ander ligplaatsenbeleid. De handhaving leidde echter tot grote consternatie. Er werden boetes uitgedeeld, waarna schippers alles in het werk stelden om dit aan de kaak te stellen: krant, radio en televisie werden ingezet.

Kort daarop volgde een rechterlijke uitspraak dat er geen boetes meer opgelegd mochten worden tot er een definitieve uitspraak over het verkeersbesluit zou liggen. Het beleid heeft na al die media-aandacht tot een aanzienlijk aantal bezwaarschriften geleid, onder aanvoering van de particuliere schippersbond ASV.
Naar aanleiding van alle protesten heeft er een hoorzitting plaatsgevonden. De provincie heeft inmiddels daaruit de conclusie getrokken dat de indieners van een bezwaarschrift goede argumenten hadden. En recent heeft de ASV gekregen waar men om vroeg: het verkeersbesluit is teruggedraaid.

Herroepen

Door het herroepen van het op 1 april 2014 gepubliceerde besluit treedt de regeling uit 1998 weer in werking. Kern daarvan is:
- Een algemeen afmeerverbod op het Merwedekanaal en het Verbindingskanaal;
- Tien ligplaatsvakken; hoofdzakelijk voor beroepsvaart, maar ook voor recreatievaart;
- Gebruik ligplaatsvakken voor maximaal zeven aaneengesloten dagen. Daarna mag een vaartuig niet binnen een straal van 500 meter opnieuw een ligplaats innemen;
- Dit verbod geldt niet in de maanden juli en augustus en tussen kerst en nieuwjaarsdag. Dan mag onbeperkt gebruik worden gemaakt van de ligplaatsvakken.
Bovendien is in de eindbeslissing opgemerkt dat de provincie ter voorbereiding op een nieuw verkeersbesluit voor het Merwedekanaal en het Verbindingskanaal een nader onderzoek naar de situatie op deze vaarwegen moet verrichten en dat er overleg zal plaatsvinden met de meest betrokken belanghebbenden.

Inventarisatie

In de vaarseizoenen van 2015 en 2016 is het gebruik van de ligplaatsvakken op het Merwedekanaal geïnventariseerd. Uit de cijfers blijkt dat er voor de beroepsvaart voldoende capaciteit is; ook tijdens de zomerperiode (vrij afmeren in de maanden juli en augustus). De afgelopen twee jaar zijn er dan ook geen misstanden waargenomen. Evenmin hebben de ASV vanuit de beroepsvaart signalen bereikt dat het aloude verkeersbesluit niet werkt.
Met betrekking tot de recreatievaart is opgevallen dat het ligplaatsen-vak voor de recreatievaart ter hoogte van de gemeente Meerkerk in de maanden juli en augustus vol ligt. Veel van deze schepen blijven langere tijd liggen, waardoor passanten er geen gebruik van kunnen maken. Er wordt nagedacht over een oplossing hiervoor.

Vorige week maandag 30 januari heeft er een gesprek plaatsgevonden over een nieuw te nemen verkeersbesluit voor het Merwedekanaal en het Verbindingskanaal, waarbij de ASV samen met de provincie van gedachten heeft gewisseld. Er is nog geen definitief besluit, maar de ASV meldt ‘bijzonder hoopvol’ te zijn gestemd.

Foto: De situatie op een zomerse dag bij Meerkerk.

leaderboard