Overslaan en naar de inhoud gaan

‘Vergroeningsfonds nodig om kaalslag bij verduurzaming binnenvaart te voorkomen’

Belangenorganisatie evofenedex vraagt om de vorming van een vergroeningsfonds om ongewenste kaalslag bij verduurzaming van de binnenvaart te voorkomen. Alleen met een dergelijk steunfonds waaraan ook de overheid een financiële bijdrage levert, zouden schippers in staat zijn om de noodzakelijke vergroening te realiseren.

De belangenbehartiger van 15.000 handels- en productiebedrijven - veelal verladers - heeft zijn voorstel vanmiddag gelanceerd in het rondetafelgesprek over verduurzaming van de binnenvaart in de Tweede Kamer.

“De binnenvaartsector is gefragmenteerd, de investeringen om tot vergroening te komen zijn hoog en de terugverdientijd is lang. Zonder een vergroeningsfonds zal de vergroeningsslag in deze zeer specifieke markt al snel een kaalslag worden, wat grote nadelige maatschappelijke gevolgen heeft”, zo stelt evofenedex.

Contracten

De belangenorganisatie ziet tegelijkertijd nog mogelijkheden die de sector zelf kan oppakken. Zo wordt het bijvoorbeeld makkelijker voor de binnenvaart om financiering te krijgen voor vergroeningsinvesteringen, wanneer handels- en productiebedrijven als opdrachtgever van het vervoer langere termijncontracten aangaan.

Daarnaast ziet de ondernemersclub veel in ‘on board’ monitoring van de uitstoot. Als schippers structureel zicht krijgen op hun brandstofverbruik zullen zij zuiniger gaan varen en dus minder brandstof verbruiken, zo is de redenering. Ondanks die relatief beperkte CO2-uitstoot, staat de sector de komende jaren toch voor een enorme uitdaging om emissies van schadelijke stoffen verder te reduceren.

Twitterfoto van het rondetafelgesprek.


leaderboard