Overslaan en naar de inhoud gaan

Verdieping Nieuwe Waterweg volgend jaar

Rijkswaterstaat en het Havenbedrijf Rotterdam gaan de Nieuwe Waterweg en Botlek volgend jaar verder verdiepen. Het scheepvaartverkeer zal daarvan geen hinder ondervinden, zo is de verwachting.

Het betreft een verdieping van anderhalve meter over een afstand van 25 kilometer, tussen Hoek van Holland en de Beneluxtunnel, alsmede de aansluitende Botlekhaven. Dat is noodzakelijk om de bereikbaarheid van de Botlekhavens te verbeteren. De verdieping begint in het voorjaar van 2018 en gaat zo’n zes maanden duren. De afgelopen dagen is voor de baggerwerkzaamheden een tender uitgeschreven.

De verdieping van de Nieuwe Waterweg en de Botlek past in het beleid van het Havenbedrijf en Rijkswaterstaat, omdat zij samen werken aan een optimale bereikbaarheid van het Rotterdamse havengebied, de duurzame ontwikkeling van de haven en een goede kwaliteit van het vaarwegennet.

“De middelgrote tankers en droge bulkschepen worden groter. Met de verdieping kunnen de zogenoemde New Panamax- en Aframax-schepen zonder beperkingen over de Nieuwe Waterweg varen”, aldus Willy Dekker, directeur Netwerkmanagement van Rijkswaterstaat. Ronald Paul van het Havenbedrijf vult aan: “Om de havenindustrie in de Botlek vitaal te houden is het noodzakelijk dat er wordt geïnvesteerd in behoud en vernieuwing van dit oude havengebied”.

Contractdieptes

De verdiepingsoperatie behelst drie verschillende contractdieptes. In de Botlek gaat de diepte van -14,5 meter (onder NAP) naar -15,90 meter. Op de Nieuwe Waterweg wordt het eerste gedeelte vanaf Hoek van Holland verdiept van -15 meter naar -16,20 meter tot aan Maassluis. Het tweede gedeelte tot de Beneluxtunnel krijgt een gegarandeerde diepgang van -16,40 meter. Dat was -14,5 meter.

Die extra 20 centimeter heeft te maken met het lagere zoutgehalte door de stroming op de Nieuwe Waterweg, waardoor schepen hier meer diepte nodig hebben. Na verdieping kunnen schepen met een diepgang van 15 meter de haven binnenvaren onder normale omstandigheden. In het nieuwe Panamakanaal kunnen schepen met diepgang van 14,90 meter varen en dus kunnen zogenoemde New Panamax-schepen zonder restricties in de Botlek arriveren.

Baggerwerk

De baggerwerkzaamheden gebeuren op dezelfde manier als regulier onderhoudsbaggerwerk in de havens en op de rivier. Zonder extra hinder voor de omgeving, de scheepvaart en medewerkers in de haven. Vanuit de projectorganisatie wordt compensatie geboden aan de betrokken waterschappen voor maatregelen tegen de verzilting die eventueel kan ontstaan, omdat het zoute water van de Noordzee verder kan binnendringen in het land.

De Nieuwe Waterweg vormt het laatste stuk van de waterverbinding tussen Rotterdam met de zee en is aangelegd in 1872, onder leiding van ir. Pieter Caland. De lengte van de doorgraving van het duingebied bij wat nu Hoek van Holland heet, bedroeg destijds 4,3 kilometer. De Nieuwe Waterweg kampt door de directe getijdewerking met een complexe stroming. De Botlek is aangelegd tussen 1955 en 1960.

leaderboard