Overslaan en naar de inhoud gaan

Uitbaggeren Groninger Westgat dichterbij

Het plan van aanpak om het Westgat bij Lauwersoog uit te baggeren is dinsdag verstuurd naar minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu). Zij heeft de provincie Groningen toegezegd voor de landelijke verkiezingen van 15 maart een beslissing te nemen.

Als de vaargeul van Lauwersoog naar de Noordzee weer op diepte is, kunnen de grote viskotters die de afgelopen jaren zijn weggebleven terugkeren naar Lauwersoog. Die toezegging hebben de vissers gedaan, zodat de investering van het baggeren van het zeegat ook rendement oplevert. Door het wegblijven van de kotters liep de haven van Lauwersoog jaarlijks een omzet van 28 miljoen euro mis.
In het plan van aanpak betaalt de regio het uitbaggeren. De kosten zijn voor rekening van de aandeelhouders van de haven, te weten de gemeente De Marne en de vissers. De provincie Groningen financiert de aanvraag van de benodigde vergunningen, de projectvoorbereiding en de evaluatie.

Dichtlopen

Eerder wees Rijkswaterstaat het baggeren af, omdat de kosten niet zouden opwegen tegen de baten: men verwacht dat de vaargeul binnen één tot vier jaar weer zal dichtlopen met zand. Nader onderzoek van de regio wijst uit dat de kosten en risico's van het baggeren fors teruggebracht konden worden. Door te baggeren, kan het systeem van geulen en zandbanken wijzigen, wat gevolgen kan hebben voor de dynamiek in dit deel van de Waddenzee.
Als minister Schultz akkoord gaat, start de procedure voor vergunningen, waaronder voor de Natuurbeschermingswet. Daardoor is het niet reëel om te verwachten dat het baggeren, dat altijd buiten het stormseizoen moet gebeuren, nog dit voorjaar kan plaatsvinden.

leaderboard