Overslaan en naar de inhoud gaan

Tijdelijk eenrichtingsverkeer scheepvaart Julianakanaal bij werk aan zinkerbundel

De veertig jaar oude zinkerbundel in het Julianakanaal bij de haven van Stein krijgt de komende acht weken een nieuwe beschermingsconstructie. Het scheepvaartverkeer wordt sinds vandaag met aangepaste snelheid en steeds in één richting doorgang verleend. Om onveilige situaties te voorkomen, zorgen gecertificeerde scheepvaartbegeleiders voor een soepele en veilige passage.

Het Julianakanaal wordt verruimd om in 2018 plaats te maken voor grotere binnenvaartschepen. Hiervoor wordt het kanaal verdiept en op diverse plaatsen ook verbreed. Als onderdeel van de werkzaamheden is aannemer De Vries & Van de Wiel Kust- en Oeverwerken vandaag gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor de vervanging van de beschermingsconstructie van de zinkerbundel bij de haven Stein.
Bij de haven wordt het Julianakanaal gekruist door een zinkerbundel: een ‘bak’ van 14 meter breed waar kabels en leidingen in liggen. De zinkerbundel ligt ongeveer 1,5 tot 2 meter onder de huidige kanaalbodem. Er lopen riool-, water- en energievoorzieningen en leidingen door, voor de aan- en afvoer van chemische stoffen voor het nabijgelegen industrieterrein Chemelot. Het kanaal moet verdiept worden op die locatie om een minimale diepgang van 5 meter te verkrijgen voor klasse Vb schepen.

Afdeklaag

De huidige beschermingslaag bestaat uit grond, zand en klei en ligt bovenop de zinkerbundel. Deze laag ligt een meter te hoog voor deze vereiste diepgang. Dit betekent dat de bestaande afdeklaag moet worden verlaagd. In overleg met alle belanghebbenden is gekozen voor een werkwijze onder water met minimale risico’s voor de aanwezige kabels en leidingen, waarbij ook minimale hinder is voor de scheepvaart.
Het werk wordt in twee fasen en geheel onder water uitgevoerd, waarbij telkens een deel van de beschermingslaag wordt aangepakt. In de eerste fase wordt de bescherming van de zinkerbundel in de vaargeul (Westkant) vervangen. In de tweede fase wordt gewerkt nabij de langshaven (Oostkant). Hierdoor wordt de hinder voor de scheepvaart tot een minimum beperkt.
De werkzaamheden worden per fase in drie stappen uitgevoerd. Allereerst worden met een airlift (wegzuigen van bodemmateriaal) proefsleuven gemaakt in de kanaalbodem om met grote nauwkeurigheid de graafzone te bepalen. Met behulp van die gegevens wordt vervolgens de beschermingsconstructie gedeeltelijk ontgraven tot de gewenste diepte.
De laatste stap is het aanbrengen van de nieuwe betonnen beschermingsconstructie.

Archieffoto van de bouw van de zinkerbundel langs het kanaal in 1976. (Foto RWS)

leaderboard