Overslaan en naar de inhoud gaan

Testen met autonoom varen van start

Een Nederlands samenwerkingsverband van bijna twintig partijen is deze maand gestart met een project om de technische mogelijkheden voor autonoom varen op zee te onderzoeken en demonstreren: 'autonomous shipping’.

Het project gaat twee jaar duren. Het onderzoek start met een verkenning en een analyse van mogelijke toepassingen. Daarna wordt nagegaan hoe veilige vaart mogelijk is van het schip in een omgeving met scheepvaart, want het autonome schip moet ook in geval van storingen en van drukke scheepvaart de juiste beslissingen kunnen nemen. Vervolgens wordt onderzocht of het met bestaande technieken mogelijk is om deze (ver)storingen vanaf de wal onder controle te krijgen of te verhelpen. Dit wordt getest door middel van simulatie en verschillende demonstraties, zowel vanuit de kantooromgeving als fysiek aan boord. Het project moet leiden tot een roadmap voor introductie van autonomie in de scheepvaart.

In het project wordt kennis opgebouwd over het integreren van bestaande technische oplossingen voor autonoom varen. De oplossingen worden gedemonstreerd in simulatoren en in de praktijk. Autonoom varen is een eindbeeld, maar de tussenstappen in het project leveren al bruikbare resultaten voor de deelnemers. Deze ontwikkeling maakt deel uit van de trend van vergaande digitalisering in de scheepvaart, ook wel aangeduid als ‘Smart Shipping’.
“Het is heel mooi dat het ons gezamenlijk gelukt is om te starten met dit project, zelfs in economisch lastige tijden voor veel bedrijven in onze sector”, aldus Marnix Krikke, Innovation Director van Netherlands Maritime Technology, een van de twintig partijen.

Sanne de Vleeschhouwer, projectcoördinator bij Netherlands Maritime Technology: “Dit project geeft de partners inzicht in de huidige staat van de techniek én inzicht in de kennis, kunde en technologie die nog nodig is om volledige autonomie te bereiken. Met dat resultaat kunnen de partners, ieder vanuit een eigen invalshoek, richting geven aan eigen ontwikkelingen en oplossingen.”

De toepassingen van autonoom varen op zee dragen bij aan verlaging van operationele kosten en verhoging van de veiligheid en duurzaamheid. Behalve Netherlands Maritime Technology doen ook TU Delft, MARIN en TNO mee aan het project. Net als het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het ministerie van Defensie, een klassebureau, het Loodswezen, Damen Shipyards, SeaZip Offshore Services en de onderwijsinstellingen Maritiem Instituut Willem Barentsz, Scheepvaart en Transport college en Rotterdam Mainport Institute.

leaderboard