Overslaan en naar de inhoud gaan

Schippers delen zorgen om waterpolitie

Schippersvereniging ASV deelt de zorgen van de politievakbonden over het mogelijk verdwijnen van nautische functies en kennis bij de landelijk georganiseerde waterpolitie. De belangenbehartiger van de particuliere beroepsvaart heeft daarom een gesprek aangevraagd met de korpsleiding. De vakbonden voeren al maanden actie om de gevolgen van een reeds in gang gezette reorganisatie tegen te houden.

“Onderwerpen die spelen, zijn in ieder geval onze twijfels over de nieuwe werkwijze van de waterpolitie”, zo schrijft de ASV. “Daarbij merken wij als gebruikers van de vaarwegen dat de waterpolitie niet langer functioneert zoals wij gewend zijn in het verleden en dat dit problemen oplevert”.

In de brief worden enkele voorbeelden genoemd: “Samenvoeging van het personeel met agenten die op het spoor of de weg werken. Werken met ambtenaren die weinig ervaring, kennis en inlevingsvermogen hebben, wat betreft leven en werken op het water levert onbegrip, irritatie en misverstanden op, alleen al vanwege de nautische kennis die nodig is”, zo luidt het verzoek van de schippersbond.

Daarnaast blijft de bereikbaarheid van de politie een ‘onopgelost’ onderwerp, aldus de ASV. “Denk ook aan de meldkamer, die nauwelijks begrip heeft van wat er zich op het water afspeelt”. Tot slot blijft het onduidelijk wat de bevoegdheden en de rol van de politiefunctionarissen precies is: “Is de politie er vooral om te controleren bij vermoedelijke misdrijven of ook in andere gevallen?”

Klantenraad

De ASV verwijst in haar brief naar een eerder regulier overleg tussen de scheepvaartsector en de verschillende politieonderdelen: “Op 11 mei 2016 hebben wij deel mogen uitmaken van een overleg met de politie als onderdeel van de ‘klantenraad’. Daarna is er tussen de verschillende partijen niet meer een dergelijk overleg geweest. Toch speelt er het een en ander waarbij het zinvol lijkt om weer eens van gedachten te wisselen tussen de ‘sector’ en waterpolitie , landelijke politie en de Zeehavenpolitie”.

@FOTO: Als onderdeel van de vakbondsacties hebben de politieboten vijftig dagen aan de kant gelegen.(Archieffoto ACP)

leaderboard