Overslaan en naar de inhoud gaan

Raad van State haalt streep door tijdelijke vergunningen rondvaartboten Amsterdam

De Raad van State heeft vandaag een groot aantal tijdelijke vergunningen voor rondvaartboten om tot 1 januari 2020 door de grachten van Amsterdam te mogen varen, vernietigd. Hiermee zijn deze vergunningen van de baan en gelden de oude vergunningen weer, die eerder voor onbepaalde tijd waren verleend. Tegen deze uitspraak van de afdeling bestuursrechtspraak is geen hoger beroep mogelijk.

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam had in 2014 tijdelijke vergunningen verleend aan 13 verschillende bedrijven die rondvaarten verzorgen door de grachten. Tegelijkertijd trok het gemeentebestuur de oude exploitatievergunningen in die eerder voor onbepaalde tijd aan de bedrijven waren verleend. De tijdelijke exploitatievergunningen waren gebaseerd op het nieuwe vaarbeleid van de gemeente. In dat beleid is een segmentindeling gemaakt. Voor boten langer dan 14 meter die in het centrum willen varen, is een maximum aantal vergunningen opgenomen. Voor deze boten verleent het gemeentebestuur op grond van het nieuwe beleid alleen nog maar tijdelijke vergunningen.

Boegschroef

De rondvaartbedrijven zijn het niet eens met de maximering van het aantal vergunningen voor lange boten. Volgens hen blijkt uit rapporten dat moderne stuurmiddelen – zoals een boegschroef of een roerpropeller – veel meer dan de lengte van de boot van invloed zijn op de doorvaarttijden en het ruimtebeslag en daarmee op de vlotte en veilige doorvaart en het voorkomen van overlast op het water. De rondvaartbedrijven hebben het gemeentebestuur toegezegd bereid te zijn zulke stuurmiddelen in hun boten te bouwen.

Op grond van de Europese Dienstenrichtlijn en Nederlandse Dienstenwet mag het aantal vergunningen alleen worden beperkt als er "dwingende redenen van algemeen belang" zijn. Naar het oordeel van de Raad van State heeft het gemeentebestuur bij de segmentindeling geen betekenis toegekend aan de effecten van moderne stuurmiddelen op de vlotte en veilige doorvaart, terwijl die nu juist voor b en w de belangrijkste reden was het aantal vergunningen voor lange boten te beperken. Overigens strijden diverse rondvaartbedrijven op meerdere fronten tegen het nieuwe Amsterdamse vergunningenbeleid.

leaderboard