Overslaan en naar de inhoud gaan

President Macron schrapt Seine-Nord kanaal als prioritair infrastructuurwerk

De Franse president Macron heeft het Seine-Nord kanaal (Seine-Scheldeverbinding) wegens de grote financiële problemen van het land geschrapt van de lijst met prioritaire infrastructuurprojecten. Ook andere grote infrastructuurwerken, die met voorrang zouden worden aangelegd, delen dat lot. De schrapping betekent niet dat al deze grote infrastructuurwerken definitief worden stopgezet. Het gaat om een pauze in de aanleg die wel enkele jaren kan duren. Ook in 2013 gebeurde dat al eens. Begin volgend jaar komt een speciale commissie in Parijs bijeen om de Franse regering te adviseren hoe het nu verder moet met deze prioritaire infrastructuurwerken.

JAN SCHILS


In maart van dit jaar had Macron als presidentskandidaat nog beloofd dat het Seine-Nord kanaal tussen de industriële regio-Parijs en het Scheldebekken er prioritair zou komen, zoals ook zijn voorgangers de presidenten Hollande en Sarkozy hadden toegezegd. Volgens een woordvoerder van het ministerie van transport heeft de regering een tekort van 700 miljoen euro voor de aanleg van het kanaal. Daarom wordt er nu een (nieuwe) pauze ingelast bij de aanleg ervan. Oorspronkelijk zou de nieuwe waterweg in 2020 in gebruik worden genomen. Dat is nu onhaalbaar geworden gezien de slechte economische conjunctuur in Frankrijk, temeer daar niemand weet wanneer de werkzaamheden voor de aanleg van het kanaal kunnen worden hervat.

Het besluit om het kanaal af te voeren betekent dat er geen verbeterde verbinding komt tussen Antwerpen en Rotterdam met het noorden van Frankrijk. Transporten naar Parijs via de binnenvaart blijven daardoor beperkt tot een maximum capaciteit van 600 ton. Het vervoer via het kanalennet tussen de Franse hoofdstad en indirect Le Havre is daardoor vrij beperkt. Volgens Macron gaat de kostprijs van de infrastructuurwerken voor het Seine-Nord project de financiële draagkrant van het land momenteel te boven. Die kostprijs wordt geraamd op tussen de 5 en 5,5 miljard euro. Volgens een woordvoerder van het ministerie van transport in Parijs wegen de enorme kosten van het project voorlopig niet op tegen de baten.

Volgens de woordvoerder wordt rendement van vervoer met grotere binnenschepen tussen de agglomeratie Parijs en de regio Antwerpen-Rotterdam zwaar overschat. De binnenvaart in Frankrijk gebeurt nog steeds vooral met verouderde spitsen. Deze spitsen kunnen niet concurreren met de moderne duwvaartvaartuigen uit Nederland en België. Ook het feit dat het vervoer op een nieuw Seine-Nord kanaal vooral eenrichtingsverkeer naar Frankrijk zou worden vanuit de Benelux landen heeft de Franse regeringsbeslissing beïnvloed, zeggen verschillende binnenvaartexperts. Daarbij komt ook nog eens de Franse vrees, dat de haven van Le Havre door de aanleg van het Seine-Nord kanaal veel goederenvervoer zou kunnen kwijt geraken aan Rotterdam en Antwerpen.

In Frankrijk was al ruim 225 miljoen euro geïnvesteerd in verschillende studies rond dit project. Ook heeft de Franse overheid de laatste jaren op het traject van het aan te leggen kanaal tal van mensen uit hun huizen gezet, ondanks de protesten tegen deze onteigeningen.

In het industriële noorden van Frankrijk is uiterst teleurgesteld gereageerd op het besluit van Macron. Grote watergebonden bedrijven hadden de Franse regering nog onlangs gevraagd voluit te gaan met de aanleg van het kanaal dat van grote economische betekenis wordt geacht voor heel Noordwest-Frankrijk. Macron had eerder Franse diplomaten in Brussel bij de Europese Commissie en de Europese Investeringsbank (EIB) laten polsen of daar bereidheid bestond extra fondsen vrij te maken voor de aanleg van het Seine Nord kanaal, maar voor zover bekend zat er geen schot in dit dossier, noch bij de Commissie, noch bij de EIB.

leaderboard