Overslaan en naar de inhoud gaan

POM West-Vlaanderen en Waterwegen & Zeekanaal investeren fors in binnenvaartplatformen

In de Belgische provincie West-Vlaanderen wordt in de komende drie jaar fors geïnvesteerd in de ontwikkeling van bijkomende capaciteit voor de binnenvaart. De initiatiefnemers zijn de dienst Waterwegen & Zeekanaal NV en POM West-Vlaanderen. Het bedrag van de investering bedraagt circa 10 miljoen euro. Het geld gaat naar de uitbreiding en renovatie van River Terminal Wielsbeke en naar de aanleg van een nieuwe binnenvaartterminal op het kanaal Roeselare-Leie, die de naam ‘River Terminal Roeselare’ krijgt.

Jan Schils

De POM West-Vlaanderen is al sedert 2014 concessiehouder van de River Terminal Wielsbeke. Onder meer door de aanstelling van de exploitanten Shipit en Delcatrans kan deze binnenvaartterminal sindsdien uitstekende overslagcijfers voorleggen. De resultaten vertonen zelfs een zodanige stijgende lijn, dat de capaciteit van de terminal op korte termijn zelfs uitgebreid moet worden.
“Om in te spelen op de verwachte en wenselijke groei in modal shift van weg- naar binnenvaartvervoer en om te anticiperen op het project Seine Schelde Vlaanderen investeren wij samen met de POM West-Vlaanderen in een 80-20 verhouding ongeveer 4,3 miljoen euro in de uitbreiding van de terminal in Wielsbeke en de renovatie van het bestaande kaaiplateau. Volgens de principeovereenkomst is deze investering voorzien voor 2018”, aldus Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder (uitvoerend directeur) van Waterwegen & Zeekanaal NV.

Potentieel

Het gaat meer concreet om een investering in een verlenging van de huidige kaaimuur met 85 meter, zodat in de toekomst drie schepen tegelijkertijd kunnen laden en lossen of eventueel ook tegelijkertijd een groot Rijnschip en een groot duwkonvooi. “Wij geloven sterk in het potentieel van deze binnenvaartterminal als duurzaam alternatief voor de ontsluiting van de aanwezige industrie in de regio. De huidige overslagcijfers voor de eerste jaarhelft 2017 tikken al aan tot circa 8.000 TEU. Een uitbreiding wordt dus noodzakelijk als we ook de volumes van bulk en paletten willen blijven faciliteren”, zegt Jean de Bethune, gedeputeerde van de provincie voor economische zaken.

Intussen heeft Waterwegen & Zeekanaal NV eveneens de 6,5 hectare aangrenzende terreinen gekocht. Een gedeelte van circa 3 hectare wordt gebruikt als uitbreiding van de terminal, het ander gedeelte van ongeveer 3,5 hectare wordt in de markt gezet voor de uitbouw van magazijnfuncties. “Deze terminal heeft alle potentieel om uit te groeien tot een Regionaal Logistiek Knooppunt (RLK) waar Value Added Logistics (VAL) en Value Added Services (VAS) worden gerealiseerd voor de industrie. Wielsbeke vormt het perfecte ontkoppelpunt en kan op die manier haar rol vervullen van Extended Gateway van de zeehavens van bijvoorbeeld Antwerpen en Zeebrugge”, aldus De Bethune.

River Terminal Roeselare

Om te kunnen inspelen op het groeiende vervoer via water van bulk en paletten op het kanaal Roeselare-Leie wordt ook daar geïnvesteerd in een overslagplatform. Waterwegen & Zeekanaal NV en de POM West-Vlaanderen willen ter hoogte van Schaapbrugge een nieuwe binnenvaartterminal ontwikkelen van circa 2 hectare. Deze terminal zal zich speciaal richten op bulk- en paletmaterialen, gelet op de hoge aanwezige volumes in de regio. “Hier gaat het om een investering van circa 5,5 miljoen euro, opnieuw gefinancierd in een 80-20 verhouding door respectievelijk Waterwegen & Zeekanaal NV en POM West-Vlaanderen. Voor deze terminal gaan wij op zoek naar exploitanten. Dus geïnteresseerde bedrijven mogen zich al bij ons aanmelden”, zegt De Bethune.
Binnenvaart zit volgens hem in de lift en paletstromen zijn ideaal om via de binnenvaart te worden vervoerd. “Met deze faciliteit willen wij vanaf 2020 minimaal 100.000 ton overslaan, wat betekent dat we minimaal circa 3.500 vrachtwagens per jaar van de weg halen via deze investering”.

leaderboard