Overslaan en naar de inhoud gaan

Karteltest voor havenondernemers

Verboden kartelvorming is nog altijd een gangbare praktijk in de Nederlandse havens. Om daar verandering in te brengen, biedt de Autoriteit Consument en Markt (ACM) op de eigen website een online ‘Karteltest Haven’ aan.

Ondernemers kunnen met deze test anoniem nagaan welke risico’s op overtreding van de concurrentieregels er voor hun onderneming kunnen zijn. Tegelijkertijd heeft de ACM aan meer dan 3500 Amsterdamse en Rotterdamse havenbedrijven een brief gestuurd met de basisregels voor eerlijke concurrentie.

Eerder onderzoek in de haven- en transportsector wees al uit dat 70 procent van de ondernemers zich netjes houdt aan de regels. Tegelijkertijd is een grote groep ondernemers bereid om die regels te overtreden. Uit hetzelfde onderzoek blijkt ook dat ondernemingen de basisregels onvoldoende kennen.

Zo’n 20 procent van de bedrijven weet niet dat prijsafspraken verboden zijn. Ruim de helft van de ondernemingen weet ook niet dat het verboden is om onderling afspraken te maken over de verdeling van klanten. Naleving van de concurrentieregels blijkt veel beter te kunnen. Naast het geven van voorlichting, treedt de ACM hard op tegen kartels. Er lopen verschillende onderzoeken naar overtredingen van de Mededingingswet in de sector. Havens en Transport is dan ook een van de hoofdthema’s van de ACM.

Eerlijke concurrentie

Kartels zijn verboden afspraken tussen concurrerende ondernemingen, die eerlijke concurrentie verhinderen. Dat betreft met name afspraken over prijzen of het verdelen van klanten. De ondernemingen die de fout ingaan, benadelen andere ondernemingen die wel eerlijk willen concurreren. Kartels schaden daarmee niet alleen andere ondernemingen, maar ook de internationale concurrentiepositie van de havens. En uiteindelijk zijn de consumenten altijd de dupe van kartelvorming.

Archieffoto: Miranda Vijfvinkel.

leaderboard