Overslaan en naar de inhoud gaan

Innovatieve stofbestrijding bij havenaanleg

Het bedrijf Instral bv uit Lelystad voert bij Flevokust Haven een proef uit om stofoverlast tegen te gaan. Directeur Nils Janbroers: “Het is voor het eerst dat we ons innovatieve product in Flevoland inzetten. Hiermee voorkomen we dat het zand wegwaait en dus stof in de lucht. Daarnaast gaan we de erosie van het terrein tegen”.

Op verzoek van aannemer Van der Lee uit Lelystad ontwikkelde Instral een nieuw product dat met sproeien eenvoudig kan worden toegepast. Janbroers: “De zandkorrels worden op een dusdanige manier aan elkaar gebonden dat deze niet meer wegwaaien. De komende maanden kan de kade van Flevokust Haven dus niet zomaar verwaaien.”

Overslag

Soortgelijke behandelingen vonden voorheen al met succes plaats in de landbouw en op bouwterreinen, maar ook in een industriële omgeving zoals bij op- en overslag bedrijven. “Deze behandeling beschermt de zandvlakte voor een periode van een half jaar tegen verwaaien en verstuiven. Zelfs onder zware weersomstandigheden zoals regen, hagel, zware wind, blijft de behandeling effectief”, vertelt Janbroers. Over een paar maanden wordt de proef overigens al geëvalueerd.

De havenaanleg is in oktober 2016 begonnen. Een multimodale binnenhaven met overslagterreinen en industriegebied ten noorden van Lelystad, direct aan het IJsselmeer. Er is een enorme zandvlakte ontstaan, de toekomstige overslagkade van de haven. “Een dergelijke vlakte is bij droogte natuurlijk kwetsbaar; zand kan immers verwaaien”, aldus Janbroers. “En dan moet de aannemer weer meer mankracht inzetten en nieuw zand aanbrengen. Bovendien zorgt verstuiving voor stofoverlast voor de directe omgeving.”leaderboard