Overslaan en naar de inhoud gaan
Haven Rotterdam

Havenbedrijf Rotterdam wil verder met energietransitie en digitalisering

Het Havenbedrijf Rotterdam wil verder inzetten op de energietransitie in de haven en de verdergaande digitalisering. Met de goede resultaten van het afgelopen jaar moet dat lukken, zo zegt Allard Castelein, CEO van het Havenbedrijf Rotterdam, in het jaarverslag. Daarmee wil de haven haar toppositie als Europa’s grootste haven- en industrieel complex behouden.
 

“De huidige tijd kenmerkt zich door steeds snellere veranderingen op vele gebieden. Alleen door hier vol op in te spelen kan de haven van Rotterdam zijn rol blijven vervullen als belangrijke motor van de Nederlandse economie; op het gebied van economische en maatschappelijke waardecreatie voor de regionale en nationale overheden, als bron van werkgelegenheid én als speler in de algemene trend naar een nieuw, duurzamer energiesysteem.”

Het Havenbedrijf wil de haven ontwikkelen tot dé plaats waar de energietransitie gestalte krijgt. Daarbij wordt er gewerkt aan het reduceren van de CO2-footprint en tegelijkertijd aan het ontwikkelen van duurzame, circulaire en bio-based industrieën en hernieuwbare energie. Zo zijn er trajecten met het afvangen en opslaan van CO2, het omzetten van afval in (groene) methanol en het gebruik van restwarmte als vervanging van aardgas.

Digitalisering
In een wereld van oprukkende digitalisering zet het Havenbedrijf in op digitale diensten om de concurrentiepositie van de haven van Rotterdam te versterken. De focus ligt op optimalisering van logistieke processen in de haven en van logistieke ketens die via Rotterdam lopen.

Doel van het Havenbedrijf Rotterdam is de versterking van de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven als logistiek knooppunt én industriecomplex van wereldniveau. Niet alleen in omvang, maar ook in kwaliteit.

Resultaten
In februari al meldde het Havenbedrijf een bijzonder sterke groei van de containeroverslag met 12,3 procent (tonnen) als de belangrijkste motor achter de groei van de haven in 2017. De totale goederenoverslag groeide met 1,3 procent. Het totale tonnage steeg van 461 miljoen naar 467 miljoen. Veiligheid en een efficiënt verloop van de processen in de haven zijn topprioriteiten van het Havenbedrijf Rotterdam. In 2017 hebben zich geen grote nautische incidenten voorgedaan en het aantal kleine incidenten daalde bij een gestegen aantal scheepsbewegingen.

 

leaderboard