Overslaan en naar de inhoud gaan

'Europa' akkoord met licht aangepaste wet-Major

De Europese Commissie heeft vandaag, woensdag 17 mei, haar gerechtelijke (inbreuk)procedure tegen de Belgische wetgeving op de havenarbeid, die zij in maart 2014 opstartte en die tot grote opschudding en felle kritiek op Europa aanleiding gaf, stopgezet. Het gaat om de zogeheten wet-Major, die bepaalde beperkingen oplegde aan havenarbeid in Antwerpen. De belangrijkste beperking was dat havenbedrijven alleen havenarbeiders (dokwerkers) in dienst mochten nemen, die tot een bepaalde pool van arbeiders behoorden en niet van elders personeel mochten aantrekken. Volgens de Commissie betekende dat een duidelijk geval van discriminatie op de arbeidsmarkt ten gunste van een bepaalde groep werknemers.

Jan Schils

Na een onderhoud met EU-commissaris van vervoer Violeta Bulc, kwam de Belgische minister van Werk, Kris Peeters, vorig jaar na overleg met de havenvakbonden met een aantal aanpassingen aan de wet-Major, die nu door de Commissie werden goedgekeurd. Een van de concessies die Peeters daarvoor aan Europa moest doen, was dat de werkgevers in de haven voortaan ook buiten de pool werknemers mogen aannemen, op voorwaarde dat dit geleidelijk (stapsgewijs) gebeurt. Eerder keurden de vakbonden dit nieuwe regime in een referendum al goed.

EU-commissaris Bulc verklaarde vanmiddag dat de aanpassingen voor een geleidelijke opheffing van de beperkingen op havenarbeid leiden, die haaks stonden op het vrij verkeer van werknemers in de EU. Het nieuwe regime zal volgens de EU-commissaris ook de concurrentiekracht van de Belgische havens vergroten en de dokwerkers nog altijd voldoende bescherming bieden. Bulc kondigde aan dat de Europese Commissie er wel streng op zal toezien dat de gemaakte afspraken met minister Peeters strikt zullen worden uitgevoerd. Peeters toonde zich uiterst tevreden over de stopzetting van de gerechtelijke procedure door de Commissie: “Het sociaal overleg in de haven heeft bewezen dat het in staat is om eensgezind het hoofd te bieden aan externe uitdagingen en dat het resultaat kan blijven boeken tegen nog andere uitdagingen”.

Het verzet van de dokwerkers tegen een mogelijke afschaffing van de wet-Major leidde vier jaar geleden tot hevige arbeidsonrust in de haven van Antwerpen. Aanvankelijk zag het ernaar uit dat de dokwerkers niet moesten rekenen op veel clementie van de Europese Commissie. Dat het tij uiteindelijk keerde ten gunste van België heeft mede te maken met lobbywerk van de invloedrijke Belgische Eurocommissaris van sociale zaken, Marianne Thijssen bij haar collega’s. Het was haar partijgenoot Kris Peeters (beide behoren ze tot de christendemocratische CD&V), die haar een zitje in de Europese Commissie bezorgde. Had wel tot gevolg dat Peeters geen premier van België kon worden bij de vorige regeringsvorming omdat anders twee topfuncties naar de CD&V waren gegaan, hetgeen de coalitiepartners niet wilden.

leaderboard