Overslaan en naar de inhoud gaan

EU: Alle Belgische havens belastingplichtig

De Europese Commissie heeft België bevolen om dit jaar nog een einde te maken aan de vrijstelling van het betalen van vennootschapsbelasting voor zijn zee- en binnenvaarthavens. De Belgische havens profiteren daar al sinds de oprichting van EU (de toenmalige Europese Economische Gemeenschap) van en dat heeft alles tesamen honderden miljoenen euro's voordeel opgeleverd, waarvan andere bedrijven niet konden profiteren.

JAN SCHILS


Omdat het om een zogeheten ‘verworven historisch recht’ gaat, hoeven de havens geen cent over die periode terug te betalen. Maar aan die oude rechten heeft de Commissie voor de toekomst geen boodschap meer, zo luidt het vanuit het hoofdkwartier in Brussel. Volgens Europees commissaris voor het mededingingsbeleid Margrethe Vestager, die het ultimatum aan België stelt, is de bestaande praktijk in strijd met de Europese concurrentieregels.

“Het gelijke speelveld en de oneerlijke concurrentie worden verstoord als havens ongerechtvaardigd worden vrijgesteld van de vennootschapsbelasting. Deze praktijk moet dan ook nog dit jaar ophouden”. De vennootschapsbelasting in België bedraagt momenteel bijna 34 procent, waarmee het land tot de hogere tarieven in de EU behoort. Wanneer België geen gehoor geeft aan het ultimatum, dreigt Vestager naar het Europese Hof van Justitie in Luxemburg te stappen.

Mildheid

De havens waarom het gaat zijn die van Antwerpen, Zeebrugge, Oostende, Gent, Brussel, Charleroi, Luik en Namen. Momenteel overleggen de havenbesturen met de Belgische minister van financiën Van Overtveldt over het officiële antwoord van België aan de Europese Commissie. De bedoeling is om de Commissie tot enige mildheid te bewegen om toch een bepaald belastingvoordeel voor de haven te behouden, in verband met de publieke taken die zij verrichten.

Momenteel vallen de Belgische havens als semi-overheidsbedrijven nog onder het systeem van de rechtspersonenbelasting waardoor zij geen of toch minder belasting betalen dan andere bedrijven in België. De fiscale meevaller geeft hen ook een voordeel tegenover buitenlandse havenbedrijven, die zo minder geld ter beschikking hebben voor bepaalde concurrentiële initiatieven. Wat Nederland betreft, beval Vestager vorig jaar januari al een einde te maken aan de toen bestaande belastingvoordelen voor zes Nederlandse havens.

Het huidige, sterk verlaagde belastingtarief voor de havenbedrijven in België bestaat al meer dan vijftig jaar. Het werd destijds gerechtvaardigd met het argument, dat de havenbedrijven behalve het behandelen van goederen en de zorg voor het passagiersvervoer ook publieke taken verrichtten, zoals scheepvaartbegeleiding en de zorg voor veiligheid. Verder mogen rederijen (ook uit de binnenvaart) en andere bedrijven gebruik maken van de haveninfrastructuur, die up-to-date moet worden gehouden, hetgeen ook geld kost.

Vrijstelling

Hoeveel het invoeren van de vennootschapsbelasting de havens gaat kosten, valt moeilijk te zeggen. Volgens het havenbestuur in Zeebrugge zou dat bedrag voor deze haven tussen de 1 en 5 miljoen euro uitkomen. In Zeebrugge wordt gehoopt op vrijstelling van belasting voor de ‘historische’ subsidies voor kaaien en dokken ter waarde van 6 miljoen euro en voor de subsidies voor havendiensten voor nog eens 6 miljoen euro. Voor de Antwerpse en Gentse haven en de binnenvaarthavens geldt hetzelfde. De impact hangt af van de vraag hoeveel de vrijstelling zal bedragen voor openbare taken die zij verrichten.

Foto: De Antwerpse haven bij het ochtendgloren. (Port of Antwerp)

leaderboard