Overslaan en naar de inhoud gaan

Elektronische meldplicht ook voor tankers

De Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) voert eind volgend jaar (1 december 2018) een elektronische meldplicht in voor alle schepen die vaste tanks aan boord hebben.

De verplichte melding die in artikel 12.01 van het Rijnvaartpolitiereglement is voorzien, kan voorlopig nog steeds gedaan worden over de marifoon, dan wel schriftelijk of langs elektronische weg, maar moet met ingang van 1 december 2018 verplicht via elektronische weg verlopen. Dit geldt voor alle motortankschepen en samenstellen van één of meer motortankschepen en/of tankduwbakken en/of sleeptankschepen.

Op deze manier wordt de elektronische meldplicht, die tot nu toe alleen bestaat voor samenstellen en schepen met containers aan boord, uitgebreid tot schepen die vaste tanks aan boord hebben. Het elektronisch melden vermindert de administratieve rompslomp voor de schipper en moet meteen de kwaliteit verbeteren van de gegevens die aan de autoriteiten worden verstrekt. Deze eenduidige manier van overdracht van gegevens moet bovendien bijdragen aan de veiligheid van de scheepvaart.

Vereenvoudiging

De verplichting zal gaan gelden voor schepen in beladen én onbeladen toestand. Parallel aan de invoering van deze verplichting zal de meldplicht bij het passeren van een verkeerscentrale eind volgend jaar komen te vervallen, tenzij teken B.11 wordt gebruikt. Deze vereenvoudiging van het meldsysteem wordt vooral mogelijk gemaakt door het gebruik van Inland AIS.
De desbetreffende voorschriften gelden met ingang van 1 december 2018 en zijn beschikbaar op de website van de CCR, onder http://www.ccr-zkr.org/files/documents/reglementRP/ccr2017-I-11nl.pdf

leaderboard