Overslaan en naar de inhoud gaan

Duisburg lijdt onder gesloten Rijnbruggen

Hals over kop is afgelopen 3 augustus Rijnbrug Neuenkamp voor het verkeer afgesloten. Dat is de brug van de snelweg A40 die bij Duisburg over de Rijn gaat. De A40 is de slagader door het Roergebied en de aanvoerroute voor de binnenhaven Duisburg. Op woensdag 16 augustus ging de weg weer open.

JUDITH STALPERS


Al het vrachtverkeer tussen de havens Rotterdam, Antwerpen en Zeebrugge enerzijds en Duisburg en alles wat daar ten oosten van ligt tot Polen aan toe anderzijds, maakt van deze snelweg gebruik. De onderhoudsdienst van Noordrijn-Westfalen (NRW) vond grote scheuren in de kabels van de brug. Sinds woensdag 16 augustus is de weg weliswaar open, maar als er nieuwe schade wordt aangetroffen, volgt opnieuw een gehele of gedeeltelijke afsluiting.

Bijna twee weken lang was het een verkeerschaos in en rond Duisburg. De havengebieden waren alleen via omwegen te bereiken. Hetzelfde gold voor het pendelverkeer in de regio, plus het gebruikelijke transitverkeer. Over de brug rijden dagelijks zo'n 100.000 vracht- en personenwagens. Die moesten nu dus allemaal alternatieve routes zoeken, die op hun beurt allemaal verstopt raakten.

Want niet alleen was de A40-doorgang geblokkeerd. In de deelstaat NRW zijn 10 van de 12 Rijnbruggen beschadigd. Aan menigeen wordt gewerkt. Dus ook daar is de verkeerscapaciteit beperkt. Hetzelfde geldt voor de snelwegen rond Duisburg. Juist in de luwte van de zomervakantie vinden extra werkzaamheden aan de snelwegen plaats.

Een korte opsomming. De A40 dus dicht. Op de alternatieve route via de A42 (de tweede slagader door het Roergebied) zorgen werkzaamheden voor een versmald spoor. De dichtstbijzijnde alternatieve brug bij Krefeld-Uerdingen, de B288–brug over de Rijn wordt ook gerepareerd. Ook daar een versmald spoor. In Düsseldorf wordt het asfalt op de Theodor-Heuss-brug over de Rijn vernieuwd. Eén rijrichting is afgesloten. De Rijnbrug bij Leverkusen is voor al het vrachtverkeer boven de 3,5 ton afgesloten vanwege de zwakke staat van de brug. Ook aan de Süd-brug in Keulen-Zuid wordt gewerkt en zijn rijbanen gesloten.

Om als weggebruiker over de Rijn te komen in deze regio was afgelopen week dus echt een tijdrovende bezigheid. Het bracht de kamer van koophandel in Duisburg ertoe een noodbrief te schrijven, gericht aan de regering van NRW. Voor ondernemers uit hun gebied kostte iedere dag dat de A40-brug dicht bleef 1,2 miljoen euro. Omdat hun personeel te laat op het werk kwam. Omdat vrachtwagenchauffeurs uren in de file stonden. Omdat klanten wegbleven, enz. De KvK kwam met voorstellen om de situatie te verbeteren, waarbij het er voor de ondernemersorganisatie er vooral om ging duidelijk te krijgen. Hoe lang zou de brug dicht blijven? Waarmee moeten zij rekening houden? De minister van verkeer en woningbouw, Hendrik Wüst, reageerde met kerende post en belegde op 9 augustus een informatiebijeenkomst in Duisburg, precies een week na de volledige stremming.

Heropening

Minister Wüst kwam met de resultaten van de uitvoerige inspectie naar de vergadering. Na de ontdekking van een grote scheur in een kabel bleek bij nader onderzoek dat er meer dan 50 scheuren in de kabels zitten. Er is meteen een noodplan voor reparaties opgesteld. Nu werkt men dag en nacht door en is de brug op woensdag 16 augustus weer vrijgegeven. De brug zal echter elke nacht opnieuw worden geïnspecteerd om te kijken of de scheuren niet terugkomen of dat er nieuwe bij komen.

Mocht de situatie weer slechter worden, dan kan opnieuw de brug worden gestremd, aldus de minister. “En wel meteen”. Intussen werkt het ministerie aan betere bewegwijzering om het verkeer om te leiden, en aan de inrichting van weeginstallaties voor vrachtwagens. Want het maximale gewicht voor de oversteek is – momenteel - 44 ton. Zwaar vrachtverkeer moet een andere route kiezen.

Havendirecteur Erich Staake en andere belangrijke spelers in de haven en de industrie waren van tevoren op de hoogte gebracht van de stremming. Voor zo ver ze konden hadden ze hun partners op hun beurt ingelicht. “Het was een terechte beslissing om de brug te sluiten. De schade is werkelijk behoorlijk groot. Open laten en afwachten zou onverantwoordelijk zijn geweest”, zei Staake. Hij vindt dat het verkeersministerie goed heeft gehandeld. Het probleem is meer dat de verkeersinfrastructuur in Duitsland decennialang verwaarloosd is geweest. “Alle wegen, kanalen, bruggen en sluizen zijn zo'n 60 jaar oud. Dat is allemaal eenvoudigweg versleten. Daar moet op gereageerd worden”.

Containertaxi

Op zich is de bouw van een nieuwe A40-brug over de Rijn al gepland en zijn de werkzaamheden ook uitgeschreven. Gedacht was aan voltooiïng in 2026. De haven, handel en industrie hopen nu op een snellere doorvoering. Bijna de helft van de aan- en afvoer in de haven en zijn logistieke centra vindt in Duisburg per vrachtwagen plaats. Of door de penibele situatie – met altijd een dreigende A40-stremming - nu meer vervoer per binnenschip of spoor zal plaatsvinden is nog afwachten. De politie in Duisburg die het verkeer moet regelen, raadt dat ten sterkste aan. In ieder geval heeft Neska Intermodal een initiatief in die richting in het leven geroepen. Samen met de haven Duisburg heeft het een 'watertaxi' voor lege containers opgezet, meteen nadat bekend was dat de brug dicht ging.

De MS Avance met een capaciteit van 100 teu vaart sinds een week de zes containerterminals in Duisburg en Krefeld aan, die zich aan beide zijden van de Rijn bevinden, om lege containers weg te brengen of af te halen. “Daarmee maken we de wegen natuurlijk niet leeg, maar het is een ontlasting”, zegt Thomas Waldmüller van Neska Intermodal. En inderdaad verplaatst de Avance in zijn eerste week iedere dag minstens 50 containers over het 16 kilometer Rijn-Ruhrort-trajekt. Mochten meer klanten deze nieuwe dienst ontdekken, dan kan de Avance ook twee of drie maal per dag zijn ronde draaien. De prijs voor scheepsvervoer van een lege container ligt ongeveer op hetzelfde niveau als per vrachtwagen, beweert Waldmüller, “want de truckers verlangen nu ook hier een congestietoeslag”.

UPDATE 16 AUGUSTUS: De brug over de Rijn van de A40 is een dag eerder heropend. De werkzaamheden verliepen vlotter dan verwacht. Sinds vandaag dus weer in beide richtingen voor alle verkeer tot 44 ton open. Wel restrisico's. Wanneer er bij dagelijkse controle weer schade gevonden, wordt kan de brug geheel of voor delen van het verkeer weer worden gesloten.


leaderboard